Ayrımcılığa Karşı Birlikte Ağ Toplantısına Katıldık

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından yürütülen Eşitlik İzleme Merkezi çalışması kapsamında “Ayrımcılığa Karşı Birlikte” toplantısına Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi Av. Doğan Eser, Hukuk, İnsan Hakları ve STK ilişkileri Komisyonumuzu temsilen katılmıştır. Toplantı farklı kesimlerden STK ların katılımı ile 31.01.2024 Çarşamba günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ağın kurulmasından bu yana geçen bir yıl içerisinde ağın kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı, katılımcıların birbirlerinin güçlü yanlarını tanıdıkları ve bu şekilde birbirlerini destekleyici çalışmaların yapılabileceğine vurgu yapılmıştır. Katılımcılar kendi kuruluşlarının son dönem faaliyetleri konusunda ağ içerisinde bilgilendirmede bulundular.

Ağ içerisinde iki komisyon kurulmasına karar verilmiş olup bu komisyonlardan birinin ağa katılım, ağın çalışma süreçleri, prensipleri konusunda çalışmalar yapması, diğer komisyonun ise nefret söylemine karşı faaliyet göstermesi konusunda uzlaşma sağlanmıştır. Bu şekilde gelecek toplantıya kadar katılımcıların çalışma gruplarında yer alma taleplerinin bildirilmesi istemi ile toplantıya son verilmiştir.

Share