Stratejik Planımız İçin Bürokratlarımızın Görüşlerini Aldık

KAFFED 2024-2026 Stratejik Planı paydaş grubu istişare toplantıları kapsamında bürokratlarımızla 22 Ocak 2024 Pazartesi akşamı Ankara Çerkes Derneği toplantı salonunda bir araya geldik.
Toplantıya Genel Başkan Ünal Uluçay, yönetim kurulu üyelerimiz ve Ankara Çerkes Derneği Başkanı Yusuf Hatuk’un yanı sıra farklı kurumlardan bürokratlarımız katıldılar.

Genel Başkan Ünal Uluçay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda katılımcılar, Federasyonumuz ve toplumumuza ilişkin bir SWOT (Güçlü-Zayıf yanlar; Fırsatlar-Tehditler /GZTF) analizi yaparak önümüzdeki 3 yıllık döneme ilişkin stratejik hedef ve faaliyet önerilerini dile getirdiler. Katılımcılar özellikle “Kapsayıcı KAFFED” vizyonunun hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. Somut ve ulaşılabilir hedefler ile dil, kültür ve kimliğin korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışılmasının önemini vurgulayarak bu konuda kendilerinin de gerekli desteği vermeye her zaman hazır olduklarını belirttiler.

Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında üye derneklerimizin katılımı ile 8 bölge istişare toplantısı ve farklı grupların katılımı ile 9 paydaş grup istişare toplantısı yapılacak. Katılımcıların dile getirdiği görüş ve önerilere, stratejik planın ilgili bölümlerinde yer verilerek, faaliyet programına yansıtılacak.

Share