Ankara Çerkes Derneği İle Stratejik Planımızı Ele Aldık

KAFFED 2024-2026 Stratejik Plan hazırlık toplantıları kapsamında 21 Ocak 2024 Pazar günü Ankara Çerkes Derneği ile bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Federasyon Genel Başkan Yardımcılarımız Turhan Yılmaz ve Şeneser Tokmak, Genel Sekreterimiz Ömer Atalar, Mali Sekreterimiz Bedia Ölmez, yönetim kurulu üyelerimiz Seyfi Ateş, Semanur Kemaloğlu ve Nemyit Akkan toplantıya katıldılar.

Ankara Çerkes Derneği Başkanı Yusuf Hatuk ve KAFFED Genel Başkan Yardımcısı Turhan Yılmaz’ın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, dernek Yönetim Kurulu üyeleri, KAFFED Delegeleri, Gençlik Komisyonu temsilcileri Federasyonumuzun ve toplumumuzun güçlü ve zayıf yanları ile önümüzdeki fırsat ve tehditlere ilişkin görüşlerini belirterek, stratejik hedefler ve bu hedeflere yönelik faaliyetlere ilişkin önerilerini dile getirdiler.
Toplantıya görüş ve önerileri ile katkı veren katılımcılarımıza ve toplantıyı organize ederek ev sahipliğini üstlenen Ankara Çerkes Derneği Yusuf Hatuk ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz.

Share