Başkanlar 160. Yıl Anma Etkinliklerini Ele Aldı

KAFFED Başkanlar Kurulu, tek gündemli olarak yaptığı çevrimiçi toplantıda Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yılı Etkinliklerini ele aldı. Genel Başkan Ünal Uluçay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda ağırlıklı gündemi bu yıl yapılacak merkezi etkinliğin yeri oluşturdu. Dernek Başkanları ve temsilcileri ayrıca yerel ve bölgesel etkinlikler ile yıl boyunca yapılabilecek etkinlikler konusunda görüş ve önerilerini dile getirdiler.
Geçmişte yaşanan tecrübeler ve yaşanan süreçler paylaşılarak bu tecrübelerin ışığında öneriler gerekçelendirildi. Merkezi ve yerel anma etkinliklerinde yapılan başarılı uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Merkezi etkinliğin yeri konusunda Kefken, İstanbul, Ankara, Samsun gibi alternatifler olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile tartışıldı. Toplantı sonrası Başkanlar Kurulu grubunda yer ile ilgili oylama başlatıldı. Henüz kendi yetkili organlarında karar almamış olan derneklerimizin de önerisi ile oylama sürecinin 28 Ocak 2024 Pazar akşamına kadar devam etmesine karar verildi.

Yerel ve bölgesel etkinlikler de toplantıda detaylı şekilde ele alındı. Yerel etkinliklerde kamusal alana inilmesinin, yerel basının süreçlere dahil edilmesinin, yerelde diğer stklar ve meslek kuruluşlarına yönelik çalışmaların yapılmasının önemi vurgulandı. KAFFED in de gerekli hallerde destek vermesi ile broşür, afiş, bayrak vb materyallerin önceden hazırlanması gerektiği belirtildi.

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 160. Yılı kapsamında bilimsel çalışmalara önem verilmesi gerektiği dile getirildi. Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcılarla sempozyum, konferans, panel vb etkinliklerin yapılması önerildi. Ayrıca ulusal basında konunun gerektiği ölçüde yer alması için çalışmalar yapılmasına vurgu yapıldı. Dijital mecraların etkin kullanımının önemi vurgulandı. Çocuklar başta olmak üzere farklı gruplara yönelik sanatsal yarışmalar yapılabileceği belirtildi.

Başkanlar Kurulu tarafından yapılan önerileri uygulamaya geçirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 21 Mayıs Etkinlikleri Komisyonu kurularak süreç komisyonun koordinesinde yürütülecek.

Share