Kadın Katılımı Stratejik Plan Paydaş Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

KAFFED 2024-2026 Stratejik Planı hazırlıkları kapsamında Kadın Katılımı Paydaş Grubu İstişare Toplantısı 15 Ocak 2024 Pazartesi akşamı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya; Stratejik Plan komisyonu üyesi Filiz Çelik, KAFFED Yönetim Kurulu üyeleri Şeneser Tokmak, Feyza Önal, Nemyit Akkan, bölge derneklerimizin Kadın Komisyonu üyeleri ile önceki dönemlerde Federasyonun bu alandaki çakışmalarına katkı verenler katıldı. Toplatının moderatörlüğü Filiz Çelik tarafından yürütüldü. Stratejik Plan hazırlık süreci hakkında paydaş grubumuza genel bilgilendirmede bulunuldu.

Bölge derneklerimizin kadın komisyonu üyeleri, Federasyonumuz ve toplumumuza ilişkin bir SWOT (Güçlü-Zayıf yanlar; Fırsatlar-Tehditler /GZTF) analizi yaptılar. Kadınların toplumumuzdaki siyasi, kültürel, ekonomik süreçler ile karar alma süreçlerine dahil edildiği roller ve katılım sayısına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kapsamda kadınların Federasyonumuzdan beklentileri dile getirildi.
Katılımcıların dile getirdiği görüş ve önerilere, stratejik planın ilgili bölümlerinde yer verilerek, faaliyet programına yansıtılacak.

Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında üye derneklerimizin katılımı ile 8 bölge istişare toplantısı ve farklı grupların katılımı ile 9 paydaş grup istişare toplantısı yapılacak.

Share