Engelsiz Yaşam Komisyonu Hak Temelli Çalışacak

KAFFED Yönetim Kurulu tarafından bu dönem bir yeni çalışma alanı olarak oluşturulan Engelsiz Yaşam Komisyonu ilk toplantısını 16 Ocak 2024 Salı akşamı çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Komisyon Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyemiz R.Onur Arığ ve Komisyon üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda, alanda konuyla ilgili yapılabilecek çalışmaların ve projelerin neler olabileceği müzakere edildi. Anavatanda ve diasporada yaşayan engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ne şekilde çözümler getirilebileceği tartışıldı.
Toplantıda planlanan gündeme ilişkin ele alınan konular şunlar olmuştur:
-Oluşturulan komisyonun kurumsal mahiyet kazanması gerektiği, bu kapsamda dernekler ve Federasyon nezdinde adımların atılması.
-Toplumun diğer sorunları gibi engelli insanlarımızın da sorunlarına ilişkin çözümlerin hak temelli bir çerçevede ele alınmasının önemi.
-Derneklerde, anavatanda ve diasporada engelli insanlarımıza ait saha çalışmaları ve ihtiyaç analizlerinin planlanması.
-Engellilere ait özel günler ve haftalarda dernekler ve federasyon nezdinde farkındalık oluşturulması.
-Komisyon adına sosyal medya hesabı oluşturulması.
-Anavatandaki Cumhuriyetlerimiz ve sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve Dünya Çerkes Birliği ile yapılabilecek ortak çalışmalar .
-Engelli insanlarımızın istihdamına ve gündelik hayata dair yaşadıkları sorunlara çözümler üretecek kurumsal bir danışmanlık mekanizmasının geliştirilmesi.
-Komisyon üyelerinin güncel ve mesleki çalışmalarına paralel olarak komisyon adına kısa ve uzun vadede üretebilecekleri proje önerileri.
Engelsiz Yaşam Komisyonu çalışmalarını düzenli toplantılarla değerlendirmeye devam edecek.

Share