Dönüş ve Anavatanla İlişkiler İstişare Toplantısı Yapıldı

KAFFED 2024-2026 Stratejik Planı paydaş grupları hazırlık toplantıları kapsamında, 17 Ocak 2024 Çarşamba akşamı anavatana dönmüş soydaşlarımızla çevrimiçi bir istişare toplantısı yapıldı. Türkiye’den giderek Adıgey Cumhuriyetine ve Kabardey Balkar Cumhuriyetine yerleşen katılımcılarımız “Yüzü Anavatana Dönük KAFFED” hedefi doğrultusunda görüş ve önerilerini dile getirdiler. Dönüş ve Anavatanla İlişkiler Komisyonu koordinatörü Öner Yılmaz, Kabardey Balkar ve Karaçay Çerkes Cumhuriyetleri Çalışma Grubu Koordinatörü Hayri Hopbaç ve Adıgey Cumhuriyeti ve Kıyıboyu Şapsığ Bölgesi Çlışma Grubu Koordinatörü Şeneser Tokmak ile çalışma gruplarının üyeleri de toplantıya katıldılar.

Toplantıda Federasyonumuzun ve toplumumuzun güçlü ve zayıf yönleri ile önümüzdeki fırsatların ve risklerin değerlendirilmesinin yanı sıra 3 yıllık döneme ilişkin hedeflere ve faaliyetlere ilişkin öneriler dile getirildi. Rusyanın demografik problemlerinin ve işgücü açığının diasporaya fırsatlar sunduğu belirtildi. Eğitim, sağlık, spor gibi çeşitli başlıklarda yapılması gereken somut faaliyetler önerildi. Anavatan ve anavatana dönüş konusunda doğru ve güncel bilgilerin diasporaya aktarılması, anavatanda hazırlanan yayınların diasporada takip edilmesi, özellikle kaliteli yayınları ile öne çıkan kanallardan (youtube.com/@gukhel4853 ; youtube.com/@CherkesFilm ; youtube.com/@CircassianTV_media_platform ; youtube.com/@gtrkadygeya ; youtube.com/@KarinaN100587) yararlanılması önerildi. Anavatana dönmüş ve orada başarılı olmuş örneklerin tanıtılması gerektiği belirtildi. Anavatandaki gençlerin Türkiye’ye büyük bir ilgi duydukları; festivaller, konserler gibi vesilelerle çocuk ve gençlik gruplarının davet edilmesi gerektiği dile getirildi.

Dünya Çerkes Birliği ile ilişkilerin doğru bir zemine oturtulması ve toplum yararına çalışmalarda katkısının alınması gerektiği dile getirildi. Anavatana giden KAFFED heyetlerinin, öğrencilerle, dönenlerle ve yerel halk ile daha fazla görüşmesi gerektiği belirtildi. Tarım alanındaki fırsatların köylerimizde yaşayan insanlarımıza aktarılması gerektiği vurgulandı. Karaçay Çerkes Cumhuriyetine yeterli ilgi gösterilmediğini dile getiren katılımcılar, bu konuda yeni KAFFED yönetiminin daha fazla özen göstermesini talep ettiler.
Stratejik Plan İstişare toplantısında dile getirilen hususların hayata geçirilmesi sürecinde birlikte çalışmak üzere aylık çevrimiçi toplantılar yapılması kararlaştırıldı. Toplantıya katılarak görüş ve önerileri ile katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Share