Manisa, Soma, Arıkbaşı ve İzmir Derneklerimizi Ziyaret Ettik

Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Özcan Atıcıer, Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Canel Zağlı, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hayri Hopbaç ve Barış Kozan Manisa, Soma, Arıkbaşı ve İzmir derneklerimizi ziyaret ettiler.
Manisa Çerkes Kültür Derneği ziyaretimizde dernek faaliyetlerine katılımın nasıl arttırılabileceği, Manisa derneğinin yapacağı faaliyetlerde bölge derneklerinin ve federasyonun sağlayabileceği katkılar üzerinde konuşularak genel bir değerlendirme yapıldı.

Soma Kafkas Kültür Derneği ziyaretinde Dernek Başkanı Metin Apaydın ve yönetim kurulu üyeleri federasyonumuz heyetinin yapmış olduğu ziyaretlerin önemini, federasyon ve dernekler arasında ki iletişimin daha da güçlendirilmesi gerektiğini, yapılan ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getirdiler. Dünya Çerkes Birliği, Soma derneğimizin faaliyetleri, federasyonumuzun hedefleri ve çalışmaları konularında görüş alışverişleri ile devam eden toplantı öneriler ve temenniler ile son buldu.

Soma’dan sonra Arıkbaşı Köyü Kafkas Derneği’ne geçen KAFFED heyeti burada federasyonumuzun çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi vererek, derneğimizin üyelerinin Kafkas Dernekleri Federasyonu’ndan taleplerini dinledi. Anadili öğrenimi ve çocuk çalışmaları üzerinde yoğunlaşan taleplerin yanısıra Anavatan ile ilişkiler konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

İzmir Çerkes Kültür Derneği ziyaretimize ilk olarak restorasyonu yapılacak olan yeni dernek binasının görülmesi ile başladı. Bölge toplantılarının düzenli yapılması, kurulan federasyon komisyonlarının faaliyetleri hususlarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Çerkes el sanatları ile ilgili olarak İzmir özelinde federasyonumuzun desteğiyle bir eğitim düzenlenmesi talebi kadın katılımcılar tarafından iletildi.

Misafirperverliklerinden ötürü Manisa Kafkas Derneği Başkanı Apdullah Hırçıner’e, İzmir Çerkes Kültür Derneği Başkanı Ramazan Ersöz’e, Soma Kafkas Kültür Derneği Başkanı Metin Apaydın’a, Arıkbaşı Köyü Kafkas Derneği Başkanı Aslı Aktürk’e ve dernek yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyelerine teşekkür ederiz.

Share