Yalova, İnegöl, Mustafakemalpaşa ve Bursa Derneklerimizi Ziyaret Ettik

Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Canel Zağlı, yönetim kurulu üyeleri Hayri Hopbaç ve Barış Kozan’dan oluşan KAFFED heyeti, Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği, İnegöl Çerkes Adıge Kültür Derneği, Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği ve Bursa Çerkes Kültür Derneği’ni ziyaret etti.
Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çınar ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan görüşmede, öncelikle dernek binasının kamulaştırılmasının ardından yeni bina temini ile ilgili gelişmeler hakkında istişare yapıldı.Federasyonumuzun çalışmaları ve özellikle de siyaset ve lobi faaliyetleri hususunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İnegöl Çerkes Adıge Kültür Derneği Başkanı Şevket Akej ve yönetim kurulu üyeleri tarafından, restore edilen dernek binası heyetimize gezdirilerek bilgi verildi. Federasyonumuzun politika olarak yol gösterici olması, Anavatan ile ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilere bağlı olarak kardeş şehir sayısının arttırılması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Federasyonumuz ile İnegöl Çerkes Adıge Kültür Derneğimiz arasında gerçekleşecek iş birliği, Federasyonumuzun ve derneklerimizin siyaset ve lobi faaliyetlerindeki rolü hususunda değerlendirmeler yapıldı.

Yeni seçilen Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Recep Aydar ve yönetim kurulu üyeleri tebrik edildi. Federasyonumuzun ve derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette, özellikle gençlerin derneklerimize katılımını arttırmak için yapılacak projeler ve Çerkes köylerinin meralarının tekrar köylere kazandırılması konularında Federasyonumuza yönelik beklenti ve talepler değerlendirildi.
Bursa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Fatih Samuk ve yönetim kurulu üyeleri ile KAFSİAD Genel Başkan Yardımcısı Servet Özkurt’un da katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; üye derneklerimizin hizmet binası sorunlarına Federasyonumuz tarafından verilecek destek, toplumumuzun ekonomik gelişimi konusunda yapılabilecek çalışmalar ve siyaset ve lobi çalışmaları görüş alışverişinde bulunuldu. KAFİAD ile KAFSİAD arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi, köy arazileri ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Bursa Çerkes Kültür Derneği yönetim kurulu ile yapılan toplantıdan sonra Bursa Çerkes Kültür Derneği Gençlik Komisyonunun organize ettiği, Güney Marmara Bölge Dernekleri ve ÜNİKAF gruplarından gençlerin de katılımı ile gerçekleştirilen Gençlik Zexesi’ne katıldık. Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreterimiz Canel Zağlı gençlerimize Federasyonumuzun gençlik çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yaparak başarı dileklerini ve birliktelik temennilerini iletti. Bu değerli organizasyon için Bursa Çerkes Kültür Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Sudenur Beygiret ve üyelerine teşekkür ederiz.

Ev sahiplikleri, görüş ve önerileri için Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çınar’a, İnegöl Çerkes Adige Kültür Derneği Başkanı Şevket Akej’e, Bursa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Fatih Samuk’a, Mustafakemalpaşa Çerkes Kültür Derneği Başkanı Recep Aydar’a ve değerli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz.

Share