Eskişehir ve Bozüyük Derneklerimizi Ziyaret Ettik

Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çötok ve Ufuk Çevik, Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Canel Zağlı, Genel Sekreter Ömer Atalar, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayri Hopbaç ve Lüseyna Özden’den oluşan KAFFED heyeti, 24 Aralık 2023 Pazar Günü Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Jankat Yelbaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve KAFFED delegeleri ile görüştü.
Yapılan toplantıda ağırlıklı olarak Dünya Çerkes Birliği ile ilgili farklı yaklaşımlar ve KAFFED Tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin süreçler ele alındı.

Federasyonun ve üye derneklerinin kurumsal yaklaşım içerisinde hareket etmelerinin önemi vurgulandı. Dernek yönetiminin önümüzdeki bir yıllık süreçte Federasyon çalışmalarında aktif olmayıp yerelde güçlenmeye öncelik vereceği belirtildi. Gençlik, kadın ve çocuk çalışmaları konusunda Federasyon bünyesinde yapılacak çalışmalara katkı verileceği dile getirildi.

Daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çötok, Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Canel Zağlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hayri Hopbaç’tan oluşan KAFFED Heyeti, Bozüyük Kuzey Kafkasya Kültür Derneği Başkanı Oğuz Yavuz ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle görüştü. 21 Mayıs programlarının etkili şekilde organize edilmesi, Nart dergisi tecrübesinden yararlanılarak yayın faaliyetlerinde bulunulması, siyaset ve lobi faaliyetlerinde iş birliği konularında değerlendirmeler yapıldı. KAFFED üyesi dernek başkanlarının birbirlerini daha iyi tanıma, birbirleriyle kaynaşma, fikir üretme olanaklarının ve dernekler arası yardımlaşmanın arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Ziyaretlerimiz ile ilgili olarak Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Jankat Yelbaşı’na, Bozüyük Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Oğuz Yavuz’a ve toplantılarımızın katılımcılarına göstermiş oldukları misafirperverlikten, görüş ve önerilerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreterliğinin her yıl tüm üye dernekleri ziyaret etme hedefi doğrultusunda, ilk ay 16 Derneğimiz ziyaret edilmiştir.

Share