Yerelde Etkili Temsil İçin Birlikte Çalışalım

KAFFED Genel Kuruluna sunmuş olduğumuz programımızın ana başlıkları arasında yer alan “Siyasete Katılımı Destekleyen KAFFED” hedefi doğrultusunda “yerel ve ulusal ölçekte başta gençler ve kadınlar olmak üzere toplumumuzun siyasete aktif ve etkili katılımının ve hak ettiği şekilde etkili temsilinin desteklenmesi” alanında Yönetim Kurulumuzun çalışmalar yürüteceği belirtilmişti.

YSK tarafından açıklanan seçim takvimi çerçevesinde, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri için adaylıkların belirlenmesi süreci devam etmektedir.

Seçim sürecinde, siyasi parti farkı gözetilmeksizin, derneklerimizin üyesi veya gönüllüsü olan adayların talepleri doğrultusunda desteklenmelerinin yanı sıra yerel ve toplumsal sorun ve taleplerimize duyarlı, kurumlarımızla yakın ilişkide olan diğer adayların da destek talepleri değerlendirilecektir. Çalışmalar Siyaset ve Lobi Komisyonumuzun koordinesinde, ilgili derneklerimizle yakın işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Bu çerçevede, adayların bulundukları yerlerdeki üye derneklerimiz ile; üye derneğimizin bulunmadığı il ve ilçeler için ise Federasyonumuz ile (info@kaffed.org) irtibata geçmeleri süreci daha etkili şekilde götürmemizi sağlayacaktır.

Tüm adaylarımıza bu demokratik sürece katılmaları nedeni ile teşekkür ediyor; kendilerine başarılar diliyoruz.

Share