Kayseri Derneklerimizi Ziyaret Ettik

Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcıları Öner Yılmaz, Şeneser Tokmak, Turhan Yılmaz, İsa Elagöz, Genel Sekreteri Ömer Atalar ve Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Canel Zağlı, Kayseri’de faaliyet gösteren Kayseri Kafkas Derneği ve Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Heyetimiz, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, yönetim kurulu üyeleri ve federasyon delegeleri ile yaptığı toplantıda, ziyaretin organizasyon sürecinde yayınlanan dernek yönetim kurulu kararı ile KAFFED üyeliğinden ayrılma gündemli olağanüstü genel kurulun duyurusunun yapılmış olmasının da etkisi ile, ana gündemi federasyondan ayrılma süreci oluşturdu. Dernek yöneticilerinin ve federasyon delegelerinin ayrılma talebine ilişkin ortaya koydukları gerekçeler not alındı, açıklama gerektiren hususlarda federasyonumuzun görüşleri ve açıklamaları katılımcılarla paylaşıldı. Heyetimiz, bu hususta yetkinin derneğin en üst organı olan genel kurulunda olduğunu belirterek muhtemel bir ayrılma kararının kurumlarımızın da toplumumuzun da yararına olmadığına ilişkin kurumsal kanaatimizi katılımcılarla paylaştı. Farklı görüşlerin karşılıklı olarak uygun bir üslupla dile getirildiği açık iletişime dayalı yararlı bir görüşme gerçekleştirildi.

Heyetimiz daha sonra Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı İlyas Çetin, dernek yöneticileri, federasyon delegeleri ve üyelerinden oluşan katılımcılarla federasyonumuzun çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Federasyon yönetim kurulunun çalışmalarını takip ettiklerini belirten katılımcılar, örgütlülüğün ve birlikteliğin önemini vurgulayarak anavatan ile ilişkilerin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek ve Uzunyayla Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlyas Çetin’e, derneklerimizin yöneticilerine ve toplantıların tüm katılımcılarına gösterdikleri ilgiden ve konukseverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Share