Başkanlar Kurulumuz Stratejik Plan Sürecini Ele Aldı

KAFFED Başkanlar Kurulu, 2023-2026 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarını ele almak üzere 7 Aralık 2023 Perşembe akşamı toplandı. Stratejik Plan ekibinden Prof. Dr. Erol Taymaz’ın stratejik plan süreçleri ve geçmişte yaşanan stratejik plan süreçleri ile ilgili sunumundan sonra, Dernek Başkanlarımız görüş, öneri ve yorumlarını dile getirdiler. Genel olarak bir stratejik planlama yaklaşımının gerekli ve olumlu bir adım olduğunu dile getiren Başkanlarımız, bu anlayışın ilerleyen süreçlerde derneklerimizde de yaygınlaştırılması için Federasyonumuzun katkı vermesi gerektiğini belirttiler.

Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin bir değerlendirme yapılarak adayların bilgilerinin Derneklerimiz üzerinden Federasyonumuza iletilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca, ilk yüz yüze toplantının tek gün yerine iki gün olarak planlanması hususunda Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanımız Serdar Ateşalp’in önerisi, mevsim şartları gereği merkezi bir yerde yapılması talebiyle, genel olarak uygun bulundu.

Share