Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesinin Feshi

Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesinin Feshi
Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Rusya Federasyonu’nda ilan edilen kısmi seferberlik sonrasında, Federasyonumuzun çağrısı ve Çerkes Dernekleri Federasyonu, Şamil Vakfı, Alan Vakfı, Kafkas Vakfı, Adige Xase, İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti, Almastı Çerkes Kadın Hareketi, Ankara Çerkes Derneği ve İstanbul Kafkas Kültür Derneğinin katılımıyla 29 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesi kurulmuştu. Komitenin kurulmasını gerektiren koşulların değişmesi ve talep durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda raporlamaların tamamlanarak Komitenin 13 Kasım 2023 tarihi itibariyle feshedilmesine karar verilmiştir.
Komitemizin tüm paydaşlarına, bağışçı dostlarımıza, çalışmalarımıza katılım sağlayıp katkı sunan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımızı sunarız.
Share