KAFFED Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumuna Kabul Edildi

KAFFED Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumuna Kabul Edildi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ‘nin (OHCHR) düzenlediği Azınlık Sorunları Forumuna katılım için Minority Rights Group International (MRG) isimli sivil toplum örgütü tarafından yapılan çağrı üzerine yönetim kurulumuzun aldığı karar uyarınca 11.09.2023 tarihinde yaptığımız başvuru üzerine KAFFED ve İstanbul Kafkas Kültür Derneğimiz kabul edilmiştir. Her yıl düzenlenen forumda sivil toplum temsilcileri, BM üyesi ülkelerin delegasyonları önünde belirlenen oturum başlıkları altında konuşma yapma şansı elde etmektedir.
İsviçre’nin Cenevre şehrinde 29 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 16. Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumuna federasyonumuzu temsilen Genel Sekreter Av. Selçuk Ulutaş ile İstanbul Kafkas Kültür Derneğimizi temsilen ise akademisyen Elçin Başol kabul edilmiştir. 28-29 Kasım 2023 tarihinde MRG tarafından düzenlenecek olan “Forum öncesi BM Savunuculuğu” eğitimine de katılım sağlanacaktır.
Forumda anadili, kültür ve kimlik gibi konularda yaşanan sorunlar ve hukuki eksiklikler, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü nedeniyle anavatanından koparılan halkımızın koşulsuz dönüş hakkı ile anavatanımızdaki anti-demokratik uygulamalar ve Abhazya’ya uygulanan uluslararası tecridin gündeme getirilmesi planlanmaktadır. Bunun yanında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu temsilcileriyle görüşmeler organize edilmesi çalışmaları devam etmektedir.
KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu
Share