Kamuoyuna Duyuru

Genel başkan yardımcımız Dr. Yasemin Oral’ın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)- İnsani Boyut Konferansı genel kurulunda 11 Ekim 2023 tarihinde yaptığı konuşma üzerine Gürcistan delegasyonu 12 Ekim’de konferans katılımcılarının kullandığı web sayfası üzerinden genel kurula yazılı bir itiraz/düzeltme; ardından da Federasyonumuz bir karşı açıklama yayınlamıştır.
Gürcistan delegasyonunun yayınladığı itirazda özetle Abhazya’nın Gürcistan’ın uluslararası olarak tanınan topraklarının bir parçası olduğu, Abhazya’nın şu anda yasa dışı bir biçimde Rus işgali altında olduğu ve Abhazya’nın bağımsızlığının tanınmasına yönelik herhangi bir çağrının Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlali anlamına geldiği ifade edilmiştir.
Federasyonumuzun karşı açıklamasında ise; Abhazya’nın Rus işgali altında olmadığı ve bugün eğer Abhazya’da güçlü bir Rusya etkisi varsa bunun sebebinin Batı’nın tek-taraflı bir biçimde Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü desteklemesi ve Abhazya’yı izole etmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir. Açıklamamızda ayrıca, Kosova ve Abhazya’nın durumlarındaki bariz ve güçlü paralelliklere rağmen başta ABD olmak üzere dünya ülkelerince Kosova’nın durumunun “eşsiz” ilan edilmesiyle uluslararası hukukun ilkelerinden ziyade bölgede barış, istikrar ve güven gibi politik gerekçelerin kullanıldığı da hatırlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Share