Direnç ve Çeşitliliğin Yankıları

Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin Oral katıldığı AGİT-İnsani Boyut Konferansında 11 Ekim 2023 tarihinde Uluslararası Azınlık Hakları Grubu’nun (MRG) düzenlediği “Direnç ve Çeşitliliğin Yankıları: Deprem zorluklarının ortasındaki Türkiye’de azınlık hikayelerinin örtüsünü açmak” başlıklı panelde “Depremin Etkilerini Anlamak: Azınlık Grupları ve Yaşadıkları Zorluklar” konulu bir konuşma yapmıştır.
Konuşmasının ilk kısmında Çerkes soykırımı ve sürgünü, Türkiye’deki Çerkes diasporası ve dilsel, kültürel ve politik haklar konusundaki mücadele hakkında bilgiler veren Oral; konuşmasının ikinci kısmında Şubat 2023’de Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen iki yıkıcı deprem sonrasında Federasyonumuz ve başta bölge derneklerimiz olmak üzere bağlı derneklerimizin yürüttüğü çalışmalar ile depremlerin bölgedeki Çerkes nüfusunu nasıl etkilediğini değerlendirmiştir.
Federasyonumuzu konferansa ve düzenlediklere panele davet eden Gözde Aslanhan ile Joshua Castellino, Gulnura Alieva ve Anna Alboth nezdinde tüm MRG yetkililerine çok teşekkür ederiz.
Share