“Azınlıklar, Hesap Verebilirlik, Haklar ve İşbirliği (MARC)” Projesi

Federasyonumuz Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin Oral ve Çerkes Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Murat Topçu-Papşu, Uluslararası Azınlık Hakları Grubunun (MRG) yürüttüğü “Azınlıklar, Hesap Verebilirlik, Haklar ve İşbirliği (MARC)” projesinin İzleme ve Belgeleme çalışmaları kapsamında 2023 yaz aylarında Samsun ve Kayseri’de Çerkesce’nin durumuna ilişkin saha çalışmaları yürütmüşler ve elde ettikleri verilere dayalı olarak hazırladıklar raporlar Eylül 2023’de MRG’nin web sayfasında yayınlanmıştır. Dünya çapında etnik, dinsel ve dilsel azınlıkların haklarını güvence altına almak konusundaki çalışmalarda 50 yılı aşkın bir deneyime sahip olan ve 2006’dan bu yana Türkiye’de de projeler yürüten MRG’nin nitelikli ve güvenilir bilgi ve veriler elde etmek ve ortak bir ağ oluşturmak üzere yerel sivil toplum kuruluşları ile sürdürdüğü bu çalışmalarda Genel Başkan Yardımcımızın yanı sıra Genel Sekreterimiz Av. Selçuk Ulutaş ve yönetim kurulu üyemiz Av. Furkan Soyupak da yer almaktadır.
Share