Genel Başkan’dan

Genel Başkan’dan
İki gün önce kamuoyuna duyurduğumuz menfur hadise ile ilgili gelinen noktayı ve bazı hassasiyetlere dikkatinizi çekmek ve bilgilendirmek isterim.
Bu konuya dair duyumları alır almaz kampı düzenleyenleri arayarak bilgi edinmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık. Öte yandan bu noktada asıl korunması gereken şahsın olayın mağduresi kızımız olduğundan hareketle ona herhangi bir zarar getirmeyecek şekilde süreci yürütmeye azami gayret sarf ettik.
Konu kamuoyuna mal olduktan sonra savcılık makamına intikal ettirilmiş ve soruşturma başlatılmıştır. Dolayısıyla konuyla ilgili çocuğumuzun ailesiyle sürekli irtibat ve istişare devam ettirilmiş her türlü destek verileceği aktarılmıştır. Doğal olarak mesele sosyal medyada büyük bir infiale sebep olmuş ve pek çok kişi konuyu her yönüyle değerlendirmekte, farklı bakış açıları ortaya konmaktadır. Olayın kabulü, üzerinin örtülmesi, bahane aranması söz konusu değildir ve toplumun kahir ekseriyeti meseleye bu istikametten bakmakta ve değerlendirmektedir. Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki iyi niyetle yapılan bazı eleştiri ve değerlendirmeler artık meseleyi kendi mecralarından kopartarak şu anda kampta bulunan gençlerimizin kişiliklerini ve psikolojilerini rahatsız etmeye, onları tahkir etmeye başlamıştır. Bu itibarla konuya iyi niyetle yaklaştığını bildiğimiz kimseler de dahil olmak üzere herkesten ricam, organizasyona katılan ve hepsi bizim olan çocuklarımızı rahatsız edecek, onları tahkir edecek resim, video, görüş, vb. paylaşımlardan kaçınılmasıdır.
Bu mesele artık bir toplumsal meseledir ve toplumsal meseleler başkalarını yıpratmadan, başkalarını zedelemeden yürütülmelidir. Özellikle ilgili şahsın bulunduğu resimlerde ve videolarda gençlerin suçlu gibi algılanmasına sebep olabilecek şekilde işlenerek (yüzlerini gizlemek bantlamak, flulaştırmak şeklinde) paylaşılmasının yeni bir problem yumağı yaratacağı, yeni mağdurlar yaratacağı açıktır. Bu noktada herkesi özellikle gençlerin psikolojisini korumak kişiliklerini zedelememek açısından hassasiyete davet ediyorum.
Prof. Dr. Ümit Dinçer
KAFFED Genel Başkanı
Share