Kamuoyumuzun Dikkatine

Kamuoyumuzun Dikkatine
Oktay Oğuz’la ilgili olarak 04.08.2023 tarihinde tevdi ettiğimiz yazımıza cevaben Federasyonumuz Onur Kurulunun kararı ve değerlendirmesini kamuoyumuzun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
Kaffed Yönetim Kurulu Başkanlığına 04/08/2023
Konu: 4/8/2023 tarih, 2023/68 sayılı
“Onur Kurulu Görevlendirilmesi” konulu yazınız
Sayın Ümit Dinçer,
Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yazıyı aldık ve önemi nedeniyle ivedilikle cevaplandırmak gereğini duyduk.
Sayın Başkan, Kaffed Tüzüğü’nün Onur Kurulu’na yüklediği görev, “Onur Kurulu, Federasyon tüzüğüne, Federasyonun amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üye dernekler ile ilgili olarak Genel Başkan tarafından havale edilen konuları inceler, soruşturur ve önerdiği tedbiri veya cezayı yetkili organa sunar” şeklinde belirlenmiştir. Tüzüğümüzün hükümleri çerçevesinde Onur Kurulu’nun görevi kurumsal konularla ilgili kararlar vermekle sınırlıdır, kişisel disiplin cezalarını kapsamamaktadır. Göksun Çerkes Kültür Derneği Başkanı’nın suçlandığı bir konuda disiplin cezaları vermeye ve yaptırım uygulamaya yetkili kuruluş, bizzat Göksun Çerkes Kültür Derneğinin yetkili kurullarıdır.
Görevimizin sınırlarını belirlemek yanında, bizlere tevdi ettiğiniz konu ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi istişari mahiyette ifade etmekte yarar görüyoruz. Tarafımıza ilettiğiniz olay bu güne kadar toplumumuzda örneğine şahit olmadığımız, çok üzücü bir olaydır. Toplumumuzdaki geleneksel güven ortamını zedeleyen, bundan sonra yapılacak gençliğe yönelik projelerimizi çok olumsuz etkileyecek bir hadise olması açısından konuya gösterdiğiniz hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. Olayı tüm detayları ile incelediğinize ve kanaatinizi oluşturduğunuza göre bu konuda Göksun Çerkes Kültür Derneği ve Federasyon yönetimi olarak başkanlıktan istifa, disiplin kuruluna sevki ve üyelikten çıkartılması dahil en ağır kararların alınacağına, yaptırımların uygulanacağına inanıyoruz. Bu konuda alınacak kararları destekliyoruz.
Onur Kurulu olarak, kişisel cezayı gerektiren bu konu ile ilgili olarak gerek yasal işlemler süresince gerekse ilgili derneğin karar alma ve uygulama sürecinde şu hususlarda özen gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz:
1- Bu tür olaylarda mağdur aile ve çocukların korunması ile kendilerinin talepleri doğrultusunda hareket edilmesinin ilkesel bir gereklilik olduğu unutulmamalıdır. Çocuğun üstün yararı tüm süreçte göz önünde tutulmalıdır. Federasyonumuz ve Göksun Çerkes Kültür Derneğimiz tarafından ailenin ve çocuğun ihtiyaç duyacağı ve talep edeceği her türlü toplumsal ve kurumsal desteğin sağlanmasına gayret edilmelidir.
2- Göksun Çerkes Kültür Derneği yetkili kurullarındaki disiplin süreçleri yakından takip edilmelidir. Konunun ailenin talebi doğrultusunda yargıya yansıması halinde de yargısal süreçlerde aileye gereken destek verilmelidir.
3- Kişisel bir kabahat genelleştirilmemelidir. Cinsel suçlar gibi konularda toplumun tüm farklılıklarını bir kenara koyup ortak tavır sergilemesi çok önemlidir.
Yukarıda ifade ettiğimiz uygulamalar sırasında Onur Kurulu olarak bizlere düşecek başka görevler olduğu takdirde her türlü göreve hazır olduğumuzu bilvesile belirtmek isteriz.
Saygılarımızla…
Onur Kurulu üyeleri:
Cihan Candemir
Hikmet Kandemir
Yıldız Şekerci
Necla Dinçer
Vacit Kadıoğlu
Share