Anavatanımızda Üretilen “General Zass” Markalı Ürünler Hakkında

Anavatanımızda Üretilen “General Zass” Markalı Ürünler Hakkında
Rus-Çerkes Savaşları sırasında ve sonrasında işlenen insanlık suçları ile devamında gerçekleşen Çerkes Soykırım ve Sürgünü neticesinde halkımızın büyük kısmı dünyanın farklı ülkelerine dağılmış şekilde yaşamaktadır. Anavatanımızda ise özerk cumhuriyetlerimizin statüleri her yeni düzenleme ile zayıflatılmış, anadilimiz seçmeli ders haline getirilmiş, sivil toplum baskı altına alınmış ve Çerkes kimliği ile Çerkes halkının özgürlük alanı gittikçe daha da daraltılmış durumdadır.
Yasal düzenlemeler ve yargı uygulamaları dışında Çerkeslerin zihninde soykırımı ve yaşanan acıları canlandıran, soykırım ve işlenen insanlık suçlarının sembol isimleri her fırsatta kutsanmakta ve ön plana çıkarılmaktadır. Bunun en vurucu ve süregelen uygulamalarından biri anavatanımızın çeşitli kent meydanlarında bu kişilerin heykellerinin yapılması ve tepkilere rağmen yetkili makamlar tarafından muhafaza edilmesidir.
Soykırımı, toplu katliamları ön plana çıkaran hareketlerin son örneği ise ticari bir üründe karşımıza çıkmıştır.
Krasnodar bölgesinde üretim yapan bir içecek firmasının piyasaya “General Zass” markasıyla su ve enerji içeceği ürünleri sürdüğü öğrenilmiştir.
General Zass, Çerkes Soykırımı’nda önemli bir rol oynayan; insanları diri diri yakmak, kafa kesip kazığa geçirmek, çocukları diri diri gömmek, köy yakmak ve toplu tecavüz gibi yöntemler kullanmaktan çekinmeyen; emriyle gerçekleştirilen katliamların kurbanlarının kafataslarından koleksiyon yapacak ve sergileyecek kadar cani bir figürdür. Bu katilin isminin anavatanımızda üretilen ve satılan bir üründe kullanmak soykırımı, işlenen savaş suçlarını ve suçluları onaylamak, katliamlarına ortak olmak ve Çerkes halkına hakaret etmek anlamına gelmektedir.
Bu ürünlerin derhal piyasadan çekilmesi ve Çerkes halkından özür dilenmesi; bu vesile ile anavatanımızda soykırımı sembolize eden bütün figürlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Bizlere ve atalarımıza yapılan bu hakaretin ve provakasyonun faillerini lanetliyoruz. Herkesi gerekli platformlarda vereceğimiz sivil ve demokratik tepkilerle hukuki mücadelelere destek olmaya davet ediyoruz.
KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu
——————————————————————————————————————————————————
О продукции под брендом “Генерал Засс”, производимой на нашей Родине
В результате Русско-Черкесских Войн и последующих преступлений против человечества, Геноцида и Депортации Черкесов, большая часть нашего народа живёт разбросанно по разным странам мира. В то же время на Родине статус Черкесских Республик постоянно ослабляется новыми законодательными изменениями, родной язык в школах уже изучается по выбору, гражданское общество подвергается давлению, а этнические права и свободы наших соплеменников всё больше и больше сужаются.
Помимо издания дискриминационных законов и судебных актов, при любой возможности превозносятся и выдвигаются на первый план имена, ставшие символом геноцида Черкесов, преступлений против человечества. Одним из наиболее наглядных и постоянных проявлений этого является возведение памятников военным преступникам на городских площадях нашей Родины и их защита властями, несмотря на возмущение граждан.
Последним проявлением действий, прославляющих геноцид и массовые убийства, явился один коммерческий продукт. Стало известно, что некая компания, производящая напитки в Краснодарском крае, выпустила на рынок продукты под маркой “Генерал Засс” – воду и энергетики.
Генерал Засс – это жестокая фигура, сыгравшая важную роль в Геноциде Черкесов; не брезговавшая использованием таких безжалостных методов, как сжигание людей заживо, отрубание голов и нанизывание их на колы, закапывание заживо детей, сжигание деревень и массовое насилие; этот монстр также собирал коллекцию черепов жертв своих кровавых расправ и с гордостью выставлял их. Использование его имени на продукции, производимой и продаваемой на нашей
Родине, означает одобрение геноцида, военных преступлений и преступников, унижение Черкесского народа.
Данные продукты должны быть немедленно сняты с продаж, Черкескому народу принесены извинения, а все символы геноцида демонтированы.
Мы проклинаем причастных к этой провокации и оскорблению всего Черкесского этноса и наших предков. Призываем всех поддержать нас и нашу юридическую борьбу мирными и демократическими протестами на нужных платформах .
Федерация Кавказских Ассоциаций (КАФФЕД)
Share