Abhazya’da “Apartman Yasası” Olarak Bilinen Kanun Tasarısı Hakkında

Abhazya’da “Apartman Yasası” Olarak Bilinen Kanun Tasarısı Hakkında

Abhazya’da son günlerde Apart Oteller ve Apartmanların Yasal Statüsü Hakkındaki Kanun Tasarısı ekseninde yaşanan gelişmeleri ve tartışmaları yakından takip ediyoruz. Gerek hukukçulardan alınan mütalaalara gerekse de Abhazya’dan bilgi aldığımız kaynaklara göre söz konusu yasa tasarısının; Abhazya’nın mevcut demografik yapısını Abhazlar aleyhine bozacak olan yeni yerleşimlerin yapılmasının önünü açan ve hal böyle iken Abhazya’nın egemenlik, vatandaşlık ve demografik yapısını tehdit etme potansiyeli taşıyan yasa tasarısına ilişkin Abhazya kamuoyunun ve diasporanın tepki ve endişelerini paylaşmaktayız.

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun Abhazya’nın hukuki ve politik statüsü hususundaki tavrı ve konumu net olup, her zaman tam ‘bağımsız ve egemen Abhazya’dan yana olmuş ve çalışmalarını da bu doğrultuda gerçekleştirmiştir. Uzak olmayan geçmişte savaş, sürgün ve baskı politikaları ile kendi vatanında azınlık hale getirilen Abhazların bugün de en temel sorunlarından birisi ‘demografik tehdit’ olup atılacak her türlü adımın bu gerçeğe göre şekillendirilmesi elzemdir. Zira Abhazya’nın demografik niteliği ile politik geleceği arasında doğrudan bir korelasyon vardır.

Bu bağlamda, öncelikle Abhazya Hükümeti kaynakları tarafından birkaç gündür devam eden tartışmalara ışık tutması açısından tüm diasporaya hitap edecek şekilde söz konusu kanun tasarısına ilişkin doyurucu bir açıklama yapılmasını beklediğimizi belirtmek isteriz. Abhazya’nın ekonomik kaynak yaratma ve sermaye çekmeye yönelik adımlarının haklı ve gerekli olduğunu anlamakla beraber, “toprak ve demografi” gibi iki hayati unsuru tehdit etme potansiyeli olan adımların herhangi bir ekonomik saikle meşrulaştırılmasının kabul edilebilir olmadığına, kamuoyunun haklı itirazlarının dikkate alınmasının ve mevcut haliyle yasalaştırma çalışmalarından bir an evvel vazgeçilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Share