Kamuoyuna Duyuru

İki gün önce Rusya Federasyonu adına Ukrayna’da savaşan Wagner Şirketi birliklerinin ve komutanları Prigojinin gerçekleştirdiği isyan hareketi ile ilgili analizler yaparken yazılı ve sosyal medyalarda gereksiz, gerçeği yansıtmaktan uzak ve maksatlı açıklamalar karşımıza çıkmıştır. Öncelikle bilinmesini isteriz ki Wagner şirketinin ve Rusya Federasyonunun arasında cereyan eden olaylar pek çok şeyi gün yüzüne çıkarmıştır ancak olay Rusyanın “iç meselesi”dir.
Fatih Altaylı isimli gazetecinin sosyal medya hesabında yaptığı ve Türk Keneşi eski genel sekreterine dayandırarak yapılan ve Prigojin’e “Çerkezky Etemoviç” denilmesinin uygun düşeceği yönündeki zorlama, talihsiz, algı oluşturmak amaçlı ve iyi niyetten uzak açıklama Çerkesler arasında infialle karşılanmıştır. Öte yandan Aydınlık gazetesinin olayı veriş biçimi de asgari tarih bilgisinden ve gazetecilik ahlakından uzaktır. Çerkesleri Ethem üzerinden sürekli tahkir etme, suçlu psikolojisi oluşturma ve Ethem beyi kullanışlı bir aparat olarak her daim yedekte tutma ve ilgili ilgisiz her olayda manşete çekme refleksi izan ve insaftan yoksudur.
Çerkes Ethem’in Kurtuluş Savaşı’nda ve Anadolu isyanlarında gösterdiği yararlılıklar bir kenara bırakılarak hiçbir hukuki ve tarihi dayanağı olmayan vatana ihanet algısı yaratılarak Çerkesler üzerinde baskı unsuru olma gayretkeşliğini kınıyoruz. Tarihe mal olmuş ve hukuk tarafından da ihanetle itham edilmemiş, hüküm tesis edilmemiş bir şahsiyetin Çerkesliği üzerinden yıllarca baskı unsuruna dönüştürülmüş olan Ethem beyin siyasi serencamı bugün geldiğimiz noktada bile birileri tarafından istismar edilmektedir. Bu 21. Yüzyılın demokratik hukuk devleti ve çağdaş gazetecilik anlayışı ile bağdaştırılamaz.
Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak bile isteye yapılan bu çirkin ve provakatif değerlendirmeleri ve sahiplerini kınıyoruz.
Share