Asker, Tarihçi ve Yazar İsmail Hakkı Berkok’u Vefatının 69. Yılında Saygıyla Anıyoruz

Asker, Tarihçi ve Yazar İsmail Hakkı Berkok

1889 yılında Uzunyayla’nın Jereştey (Yağlıpınar) köyünde doğdu.

Harp Okulunu ve Harp Akademisini bitirdi. Birinci Dünya Savaşında İran, Kafkas, Irak cephelerinde bulundu ve Kurtuluş Savaşı’na kadar olan dönemde 1915’te “Harp Madalyası”, 1916’da “Kılıçlı Liyakat Madalyası”, 1918’de “Kılıçlı Gümüş İmtiyaz Madalyası” ve “Kılıçlı Osmani ve İstiklal Madalyası” aldı.

4 Kasım 1908’de Kuzey Kafkasyalı sürgünler tarafından İstanbul’da kurulan “Çerkes İttihad ve Teavun Cemiyeti”nin kurucusu olması dışında, İstanbul’da bulunan Kafkas göçmen örgütlerinde aktif görevler aldı. Kafkasya kökenli birçok subay gibi o da, Mart-Ağustos 1918 yılında oluşturulan “Kafkas İslam Ordusu” emrinde kurmay subay ve örgütleyici olarak görev aldı. Anavatana giderek Dağıstan bölgesinde Türkiye’den giden arkadaşlarıyla birlikte yerli halkı örgütlemeye çalıştı. Daha sonra Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’ne yardım gayesiyle oluşturulan “Kuzey Kafkas Ordusu’nun Kurmay Başkanlığına getirildi ve bir süre de Komutan Vekilliği görevinde bulundu. Mondros mütarekesinden sonra Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Hükümeti emrinde kalmak üzere başvuruda bulunan Kafkasya kökenli subaylar arasındaydı. Fakat daha sonra Anlaşma hükümleri ve Genel Komutanlığın emri üzerine İstanbul’a dönmek zorunda kaldı. Burada da Kafkasya siyasi-kültürel örgütlenmelerinde ve Kuzey Kafkasya’nın bağımsızlığı için yapılan çalışmalarda yer aldı.

Şubat 1920’de İstanbul’daki Şimali Kafkas Cemiyeti’nin girişimi ve Osmanlı hükümetinin de onayıyla, Tiflis’te sürgünde oluşturulmuş ve General Denikin’in Gönüllü Ordusuna karşı mücadele etmekte bulunan “Kuzey Kafkasya Meclisi”ne destek olmak üzere Kafkasya’ya gönderilen bir kurulda yer aldı. Aynı kurulda yer alan Aziz Meker ve Mustafa Butba ile birlikte Kuzey Kafkasya’nın Dağıstan ve Çeçenya yörelerinde halkı örgütlemeye çalıştı.

Kafkasya’nın özgürlük ve bağımsızlığına yönelik çalışmalar yaptı. Kızıl Ordu’nun işgali sonucu arkadaşları ile birlikte dağlık Çeçenistan ve Gürcistan üzerinden Anadolu’ya geçerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Batı cephesinde gösterdiği başarılarla, “İstiklal Madalyası” ile onurlandırıldı. TBMM Hükümeti’ne Aziz Meker’le birlikte verdiği raporlar ve bilgiler, Mustafa Kemal Paşa ve Hükümetin Sovyet Rusya’ya karşı olan politikasını önemli bir şekilde etkiledi. Türkiye Cumhuriyeti döneminde de çeşitli askeri görevlerde bulunarak Tuğgeneral rütbesine kadar yükseldi.

Harp Tarihi Encümeni Başkanlığı, Seferberlik Şube Müdürlüğü, Askeri Yargıtay Üyeliği, TBMM’ IX. dönem milletvekilliği görevlerinde bulundu.Pek çok askeri dergi ve Kafkas dergisinde makaleler yayınlayan Berkok “Kurtuluş Yolu” (1957), ve “Tarihte Kafkasya” (1958) adlı iki kitap yazdı.

11 Mayıs 1954 tarihinde Londra’da hayatını kaybetti.

Vefatının 69. Yılında İsmail Hakkı Berkok’u saygıyla anıyoruz.

Share