Metin Kılıç KAFFED’i Ziyaret Etti

Metin Kılıç KAFFED’i Ziyaret Etti
Yeşil Sol Parti Ankara 3. Bölge milletvekili adayı Metin Kılıç beraberindeki heyetle birlikte federasyonumuzu ziyaret etti.
Ziyarette KAFFED adına Genel Başkan Yardımcısı Murat Özden, Genel Sekreter Av. Selçuk Ulutaş ile Sosyal İşler ve Bölgesel Etkinlikler Sekreteri Feriha Kankoç hazır bulundu.
Geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcılarımızdan olan Metin Kılıç, içinden geldiği ve kurumlarında görev aldığı Çerkes halkının sorunlarını ve taleplerini bildiğini, Çerkesleri temsil etmek üzere kendi kimliğiyle mensubu olduğu toplumun sesi olmak üzere aday olduğunu ve kapısının her zaman açık olacağını ifade etti. Adaylık süreci ve seçim sonrası vaadleriyle ilgili bilgi verirken, bunların özetini içeren ve Federasyonumuza hitaben yazdığı mektubu teslim etti.
KAFFED heyeti ise yönetim kurulumuzca alınan prensip kararı gereği görüşmek isteyen tüm siyasi parti ve adaylara kapılarının açık olduğunu; siyasilere toplumumuzun sorun ve taleplerinin iletildiğini ve bu sorunların çözümü noktasında partilerin yaklaşımının not edildiğini; parti ayırt etmeksizin toplumumuzdan çıkan adayların mecliste bulunmasının önemli olduğunu ve bu anlamda Sayın Metin Kılıç’ın Çerkes kimliği ve Çerkes sorunsalına olan vukufiyeti ile parlementoya aday olmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti.
Söz konusu mektubunu paylaştığımız Sayın Metin Kılıç’a adaylık sürecinde başarılar diliyor, seçilmesi durumunda vaadlerinin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.
KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu
Metin Kılıç ve beraberinde gelen heyetin federasyonumuza ilettiği mektup aşağıda paylaşılmıştır.
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Yönetim Kurulu’na
Yeni bir seçim dönemindeyiz. 14 Mayıs, ülkenin ve ülkeye değer katan halkların geleceğinde belirleyici olacak. Sembolik olmaktan çıkarılmış cumhurbaşkanlığı ve aynı zamanda milletvekillikleri için seçime gidiyoruz.
Hemen her seçim döneminde yinelenenlerin başında, seçimden seçime hatırlananların ziyaret edilmesi gelir. Özellikle sivil toplum kuruluşları gündeme gelir, gönüller alınır, oy talep edilir. Nitekim siyasi parti temsilcilerinin Çerkes STK’larını ziyaretleri başladı. Bu partilerin içinde “Çerkes asıllı” vekil adayı çıkaranlar da var. Bizler geçmiş deneyimlerimizden çok iyi biliyoruz ki o kimlik, ziyaret edilen STK binası içinde geçerlidir, seçildikten sonra buharlaşır.
Çerkes kimliğini, kültürünü yaşatabilmek ve geleceğe taşıyabilmek konusunda samimi ve kararlı davrananlarımız, oy vereceği partinin programına göz gezdiriyordur. Programlarda kimliklere ve anadillerine dair sözcükler ve cümleler arayıp oyunun rengini öyle netleştiriyordur. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi programında yer alan aşağıdaki cümle bu noktada bir seçmen olarak benim için çok önemli bir anahtardır:
“Her çocuğun eğitiminde kendi kültürel kimliğinin özgün niteliklerinin dikkate alınması gerekir. Kültürel farklılıklara ve çeşitliliğe sahip olan ülkemizde her çocuk kendi kültürel değerlerini öğrenme ve yaşama, anadilinde eğitim alma hakkına sahiptir”.
Dernek ve federasyon çalışmalarının içinde yer aldığımı, yönetim kademelerinde görev verildiğinde onurla yerine getirdiğimi biliyorsunuz. On yıllardır hep birlikte ürettiğimiz, her alanda dillendirdiğimiz, Çerkeslerin geniş bir kesiminin savunduğu fikriyatı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de dile getirmek için vekil adayı oldum. Bütün kimliklerin kendi adına konuşması gerektiğini ifade eden, “Talepleriniz taleplerimizdir” diyen bir partiden, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden adayım. Bugüne kadar temsil hakkına ulaşamadık, 14 Mayıs’ta bu döngüyü değiştirebiliriz.
Zor ama çok mümkün. Sadece sizin desteğiniz aşağıdaki talepleri meclis kürsüsüne taşımamı mümkün kılacaktır:
-21 Mayıs 1864’ün, Çerkes soykırımı ve sürgününün simge tarihi olarak kabul edilmesi,
-Çerkeslere sürgün ulus statüsü verilmesi,
-Çerkeslere Rusya Federasyonu’nda ve yaşadıkları ülkelerde çifte vatandaşlık hakkı verilmesi,
-Çerkes halkının tarihsel vatanlarına koşulsuz dönüş hakkının tanınması,
-Abhazya ve Güney Osetya’nın bağımsızlığının tanınması,
-Abhazya’ya doğrudan ulaşımın önündeki engellerin kaldırılması,
-Dilimizin ve kültürümüzün asimilasyona karşı korunması için kimliğimizin resmi düzeyde tanınması, başta anadilde eğitim hakkı olmak üzere kültürel ve demokratik haklarımızın elde edilmesi,
-Anadilimizin ve kültürün güvenceye kavuşmasına yönelik radyo-televizyon yayını için devlet destekli adım atılması,
-Anadilimizde isim-soy isimlerimiz, köy ve coğrafi isimler konusunda yasaklama, sınırlama ve engellerin kaldırılması,
-Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde, anadillerine yönelik üç maddeye Türkiye’nin koyduğu çekincelerin kaldırılması,
-Üniversitelerde dil ve edebiyatla ilgili açılan bölümlerde/enstitülerde ileri adımlar atılması; tarihin, kültürel
zenginliklerin, yaşayan ve ölü tüm dillerin araştırma konusu yapılması,
-Gerçek demografik yapıyı ortaya koyabilecek resmi araştırmaların yapılabilmesi,
-Gönen-Manyas Çerkes sürgünü dahil bu topraklarda kimliklere yönelik olumsuz uygulamalarla yüzleşmenin gerçekleşmesi ve adaletin sağlanması,
-Anavatan Kafkasya’daki, Rusya Federasyonu cumhuriyetleri ile kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkiler geliştirebilmek için devletlerarası ilişkilerde gerekli adımların atılması,
-Ülkenin toplumsal yaşamını belirleyen temel belge olan Anayasa’nın; etnik kimlik vurgulu vatandaşlık tanımı ve resmi dil söyleminden arındırıldığı, ülkenin tüm kültür, kimlik, din ve inançlarının kendilerini özgürce ifade edebildiği, demokratik ve kültürel hakların güvence altına alındığı, temel insan haklarını koruyan içerikte yeniden oluşturulması…
14 Mayıs’ta seçim var. 21 Mayıs bizler için özel bir gün.
Adalet ve eşitlik temelli, toplumsal cinsiyet eşitliğine, doğa ve çevreye duyarlı, çağdaş, çok kültürlü, çok sesli, çok dilli, çok renkli demokratik bir gelecekte; dili, kültürü ve hakları ile Çerkes kalma kararlılığındayız, başaracağız.
Metin Kılıç
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Ankara – 3.bölge, 1.sıra milletvekili adayı
Share