UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Ziyareti

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Ziyareti

Federasyonumuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nu ziyaret etti. KAFFED adına Genel Sekreter Av. Selçuk Ulutaş ve Sosyal İşler ve Bölgesel Etkinlikler Sekreteri Feriha Kankoç ile Kayseri Kafkas Derneği Başkanımız Nurşah Özyürek ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nin paydaşı olduğu Tehlike Altındaki Diller Ağı (TADNET) Projesi Koordinatörü Dr. Murat Topçu görüşmeye katıldı.

Anadili ve somut olmayan kültürel miras uzmanları ile bir toplantı yapılarak, 21 Şubat Dünya Anadili Günü, UNESCO Dünya Diller Atlası, UNESCO tarafından oluşturulan kültürel miras ve bellek listeleri ile komisyonun Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı nezdinde kültürel miras listelerine başvurudaki rolü ve prosedürü ile dil ve kültürel çalışmalarımıza destek imkanları konuşuldu. Çerkesçe, Abhazca, Ubıhça, Çeçence ve Osetçe dillerinin Türkiye ve anavatandaki durumları hakkında bilgi verildi. Kadim Çerkes kültürüne ilişkin el sanatlarından örnekler sunuldu ve geleneksel ritüel, dans ve tören ile yaşayan insan hazinesi olabilecek sanatçılarımız hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca KAFFED’in UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurul üyeliği şartları ve prosedürü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu yetkilileri tarafından, kurumlarımızın komisyon üzerinden Kültür Bakanlığı’na somut olmayan kültürel miras başvurusu yapabilecekleri, düzenlenecek çalıştay, konferans vb. etkinliklere logo ve uzman desteği verilebileceği ve talep halinde alan araştırmaları için proje geliştirilmesi ile kayıt ve belgelendirme aşamalarında ilgili alandaki öğrenci ve uzmanlarla destek olunabileceği bilgisi iletildi.

Toplantı için UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na teşekkür ederiz.

KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu

Share