Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM Ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı ve TBMM Ziyareti

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcılarımız Mutlu Akkaya ve Murat Özden tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Serdar Arhan ve Ekrem Cinoğlu ile Çerkesçe ve Abazaca seçmeli ders sürecine ilişkin görüşmelerde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer ile yapılan görüşmeye AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis ve Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da katılım sağladı.

Yapılan görüşmelerde; ortaokullarda Yaşayan Diller ve Lehçeler başlığı altında seçmeli olarak verilen Çerkesçe ve Abazaca dersleri ile ilgili yaşanan sorunlar, federasyonumuzun bu sorunlarla ilgili talepleri ve çözüm önerileri detaylarıyla aktarıldı. Ayrıca tüm süreci özetleyen ve sorunlar, somut çözüm önerileri ve taleplerimizi içeren raporumuz kendilerine yazılı olarak da sunuldu. Raporumuzda açıklanan ve görüşmede iletilen tespit ve taleplerimizin özeti aşağıda sıralanmıştır:

1- Geçmiş yıllardan bugüne kadar açılan sınıf ve öğrenci sayıları ile karşılaşılan sorunlar,
2- Matbu form doldurulması şeklinde uygulanan ve idarecilere formda yer alacak seçmeli dersleri belirleme yetkisi verilen tercih yöntemi yerine doğrudan Bakanlık veritabanına girecek şekilde online tercih yapılması,
3- Adigece olarak belirlenen ders isminin Çerkesçe olarak değiştirilmesi,
4- Mevcut sistemde Kiril ve Latin harfleriyle iki ayrı ders olarak yer alan Adigece dersinin anavatanımızdaki resmi alfabe olan Kiril alfabesiyle olmak üzere tek bir ders olarak belirlenmesi,
5- Ders kitaplarının tercih sayısına bakılmaksızın Bakanlık tarafından basılması,
6- Çerkesçe ve Abazaca öğretmenliği için kadro ihdas edilerek Çerkes Dili ve Kültürü mezunlarının istihdam edilebilmeleri,
7- Fiziki imkansızlıklar, öğretmen bulunamaması veya yeterli sayıda tercih yapılmaması gibi gerekçelerle tercih yapan öğrencilerin mağdur olmaması için derslerin EBA veya başka bir online platformda verilmesinin sağlanması,
8- Ücretli öğretmenlik başvuru sisteminde yer alan dersler listesine Çerkesçe ve Abazaca derslerinin eklenmesi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Nazif Yılmaz ve görüşülen bürokratlar, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin somut olarak tespit edilmesi ve yazılı olarak sunulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek taleplerimizle ilgili çalışmalar yapılacağını belirttiler. Bu sene yapılacak tercihlerle ilgili olarak ise Bakanlığın her türlü destek ve kolaylaştırmanın yapılacağını taahhüt ettiler ve tek etkenin velilerin tercih etmesi olduğuna dikkat çektiler. KAFFED heyeti ise detaylı bir toplantı imkanı sunulduğu için teşekkür ederek taleplerimizin takipçisi olunacağını ve bu yıl derslerin tercih edilmesi için çalışılacağını ilettiler.

Bu vesileyle tercih sürecinin 10 Şubat 2023’e kadar devam ettiğini hatırlatıyor; çocukları 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan tüm velilerimizi Çerkesçe (formlarda Adigece) ve Abazaca derslerini seçmeye tekrar davet ediyoruz.

İlgi ve destekleri için Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın Nazif Yılmaz, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hülya Atçı Nergis ve Tokat Milletvekilimiz Mustafa Arslan ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Sayın Serdar Arhan ve Sayın Ekrem Cinoğlu’na teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu

Share