Samsun Çerkes Derneği ile Toplantı

Karadeniz Bölge Dernekleri Ziyaretleri Yönetim Kurulu üyemiz Rıza Yavuz tarafından Samsun Çerkes Derneği ile başladı. Ziyarette yönetim kuruluna federasyonumuzun ara faaliyet raporu hakkında bir sunum yapıldıktan sonra yaklaşan ortaokullar seçmeli ders tercih süreciyle ilgili yapılabilecekler konusunda fikir alışverişi yapılarak Samsun Çerkes Derneği’nin federasyon faaliyetleriyle ilgili görüş ve önerileri istişare edildi.

Toplantı sonucunda tüm köyleri gezerek bilgilendirme yapmak ve proje köy seçerek sınıf açılması için çalışmalar yapmak üzere bir proje grubu kurulması ile KAFFED yönetim kurulunun bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan her türlü desteği vermesi ve proje bazlı iletişimin sürdürülmesi kararı alındı.

Bu ay sonu başlaması öngörülen ve 4 ile 7. Sınıf öğrencilerinin seçmeli ders tercih edeceği bu dönem elde edilecek sayılar gelecek eğitim-öğretim yılında Çerkesçe ve Abazaca ders kitaplarının devlet tarafından basılıp basılmayacağını belirleyeceğinden büyük öneme sahiptir. Sınıf açılma ihtimalinden bağımsız olarak yapılacak tercihler, yeterli sayı bulunarak sınıf açılacak okullardaki kardeşlerimizin ders kitaplarının devlet tarafından basılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle 4 ve 7. sınıflar arasında çocukları okuyan tüm soydaşlarımızı anadillerini seçmeye davet ediyor; herhangi bir bürokratik engelde derneklerimiz ve federasyonumuzla irtibata geçebileceklerini hatırlatıyoruz.

KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu

Share