Цушъхьэ İzzet Aydemir’i Saygıyla Anıyoruz

Цушъхьэ İzzet Aydemir
Saygı ve rahmetle anıyoruz.
Araştırmacı, yazar, yayıncı, Ankara Kafkas Derneği kurucularından…
1925 yılında Kilis’te doğdu, 1964-1975 yılları arasında Kafkasya Kültürel Dergisini çıkardı. 1988 yılında “Göç”, 1991 yılında “Muhaceretteki Çerkes Aydınları” isimli kitapları yayınlandı. Anavatan ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesinde öncü bir rol oynadı. 1970’li yıllarda anavatana ilk seyahati gerçekleştiren isimlerin içinde yer aldı. Ankara’da yaşadığı yıllarda, hem örgütlenme hem de araştırma ve yayın konularında pek çok kişiye örnek teşkil etti ve öncülük yaptı. 15 Aralık 2005 yılında hayatını kaybetti.
Halkı için verdiği mücadele ile unutulmaz isimler arasında yerini almıştır.
Share