Dünya İnsan Hakları Günü Kutlu Olsun

10 Aralık 1948 günü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edildiği tarih olması nedeniyle Dünya İnsan Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.
İnsanlık tarihi boyunca bireylerin ve toplumların hak arayışı sürecinde birçok kurum, norm ve mekanizmalar ihdas edilmiştir. “İnsan hakları çağı” olarak ifade edilen 20. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı, bir hak öznesi olarak insanların haklarının ihlali durumunda nasıl tabloların ortaya çıkabileceğini acı deneyimlerle ortaya koymuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşının öncesi ve sonrasında yaşanan sistematik ve toplu hak ihlalleri, insan haklarının korunması ve teminat altına alınması için devletleri sınırlayabilecek, ulusal ve uluslar üstü yaptırım ve mekanizmalara olan ihtiyacı çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreç; evrensel, bölgesel ve ulusal düzeyde insan haklarının daha etkili yöntemlerle korunmasını ve güçlendirilmesi gereksinimini belirginleştirmiştir.
20. yüzyıl öncesinde başlayan ve 300 yıldan fazla geçmişi olan Çerkes ulusal mücadelesi de gerek anavatanın işgali sırasında gerekse soykırım ve sürgün sonrası dönemde özü itibariyle bir insan hakları mücadelesidir. Hak ihlalleri, anadili ve kimliğimize yönelik tehditler ile kısıtlı imkanlarla verdiğimiz mücadele sürmektedir. İnsan hayatını, vatanını, anadilini, kültürünü ve kimliğini koruma çabaları; geçmişi, farklı ülkelerde verilişi ve hala devam etmesi gibi özellikleriyle benzersiz bir insan hakkı mücadelesi niteliğindedir.
Hak mücadelesi veren bir kuruluş olarak Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor ve başta anavatanımız olmak üzere yaşadığımız tüm ülkelerde evrensel standartlara erişildiğini, insan haklarının teminat altına alındığını görmeyi diliyoruz.
KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu
Share