Federasyonumuz Yönetim Kurulu Toplantısı Eskişehir’de Yüz yüze Gerçekleştirildi

Federasyonumuz yönetim kurulu toplantısı 26-27 Kasım tarihlerinde Eskişehir’de yüz yüze olarak gerçekleştirildi. 

Yapılan toplantıda;

Genel Kurul Süreci ve Başkanlar Kurulu Toplantısı değerlendirildi, 

Geride kalan bir yılın faaliyetleri ve raporlanması görüşüldü, faaliyet raporu ve çalışma planlamasının kamuoyumuzla paylaşılmasına karar verildi.

Gelecek yıl yapılması düşünülen projeler değerlendirildi, ilgili komisyonlara tevdi edildi ve görev dağılımı yapıldı. 

Yaklaşan seçim süreciyle ilgili federasyonumuzun izlemesi gereken politikalar değerlendirildi, Söylem ve talep için genel çerçeve oluşturulmasına, siyasi partilerden gelen görüşme taleplerinin değerlendirilerek toplumumuz adına gerçekçi talepler üzerinden beklentilerimizin partilere iletilmesine, genel başkanın, genel başkan düzeyinde görüşmelere katılmasına karar verildi. 

Ukrayna-Rusya Savaşı ve yansımaları değerlendirildi, “orta yolcu” değil, barış yanlısı duruşumuzun korunmasına, Kafkasya’da şiddete dayalı hiçbir eylemin doğru sonuçlar getirmeyeceğinden hareketle bu yöndeki eylem ve söylemlerin desteklenmemesi, sürecin soğukkanlılıkla izlenmesinin doğru olacağı  kararlaştırıldı.

Anadili eğitimi alanındaki çocuklar için hikaye kitabı seti projesi, eğiticinin eğitimi çalışması, metodoloji geliştirmeye yönelik çalışmalar ve AB projesi başvurusu konularındaki güncel durum ve takvim değerlendirildi.

Genel Kurulda blok halinde red oyu verilmesi nedeniyle geri çekilen tüzük taslağıyla ilgili yapılması düşünülen çalıştay değerlendirildi, Çalıştay organizasyon komitesi kurularak gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

Anavatandan doğru-hızlı haber akışını sağlayıp aktarım yapacak haber ajansıyla ilgili diasporadan ve anavatandan profesyonel habercilerinde olduğu Haber Grubunun çalışmalarının hızlandırılmasına karar verildi. 

Online Soykırım Müzesi çalışmalarının önümüzdeki 21 Mayıs öncesinde tamamlanarak müzenin aktif hale getirilmesine karar verildi.

Kültür-sanat komisyonumuz tarafından başlatılması düşünülen 1 kitap – 1 yazar projesi, Çerkes El Sanatları ile ilgili AB projesi yazımı konusunda ve el sanatları ile  ilgili ders almak isteyenlere eğitimci desteği sağlanması çalışmalarında bulunulmasına karar verildi.

Nart Akademinin yeni dönem çalışma takviminin belirlenerek Kafkasya tarihi, diaspora tarihi, anavatan, AB projesi yazma, mülteci ve göç hukuku, insan hakları vb. konularda eğitim modüllerinin hazırlanmasına, derneklere yönelik verilecek eğitimlerinde Nart Akademi kapsamına alınmasına, gençlere yönelik çalışmalar için 30 yaş sınırı belirlenmesine karar verildi. 

Kadın Komisyonu kapsamında devam eden yada başlayacak olan projeler değerlendirilerek derneklerimizin kadın komisyonu/kolları varsa başkan ve başkan yardımcılarıyla irtibata geçilmesine karar verildi. 

26 Kasım Cumartesi akşamı Eskişehir derneğimizin ev sahipliğinde Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Kafkas Kültür evinde Genel Başkanımız Ümit Dinçer ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Dernek Başkanımız Cihan Ertok ve dernek yönetim kurulu üyelerimizle akşam yemeğinde bir araya gelerek genel kurul süreci ve güncel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Share