KUZEY KAFKAS İNSANİ KRİZ KOMİTESİ Bilgi Bülteni / 12 Ekim 2022

Rusya Federasyonu yönetimi, devam eden Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere ilişkin 21 Eylül 2022 tarihinde kısmi seferberlik ilan etti. Bu durumdan endişe duyan önemli bir genç nüfus komşu ülkelere kaçmaya başladı.
Benzer bir eğilim Kuzey Kafkas bölgesindeki soydaşlarımız arasında da meydana geldi ve diğer komşu ülkelerle birlikte Türkiye’ye gelişler hızla arttı. Türkiye’deki soydaşlarla tanışanların sayısındaki bu hızlı artış neticesinde soydaşlarımıza yardım etmek için bir komite kurma ihtiyacı ortaya çıktı.
KAFFED’in toplumumuza açık çağrısı üzerine İstanbul merkezli hükümet dışı örgütler 29 Eylül’de İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde bir araya gelerek Kuzey Kafkas Kriz Komitesi’nin kurulması kararı aldılar. Bir sekreterlik oluşturuldu ve hemen çalışmaya başladı. Her STK’nın atanan temsilcileri 4 Ekim’de ikinci kez bir araya gelerek komitenin organlarını oluşturarak çalışmalara hız verdi.
Komite üyeleri 10 Ekim’de 3’üncü kez bir araya gelerek bugüne kadar yapılan çalışmaları ve genel durumu değerlendirdi. Son toplantıda da bugüne kadar yapılan çalışmaların özetinin kamuoyuna duyurulması ve düzenli aralıklarla yayınlanması kararı alındı.
Komitemizin Kuzey Kafkasya halklarına çalışma kapsamı konusunda açık bir çağrıda bulunmadığını, soydaşlarımızı vatanlarını terk etmeye teşvik edecek bir konuma düşmediğini tekrar açık bir şekilde duyurmalıyız.
Komite, toplumumuza Türkiye’ye gelmiş olanlara yardım etmek için katkılarını toplamaya çağırdı. Türkiye’deki Kuzey Kafkasya diasporası üyelerine özellikle bu nedenle yapılan duyurular. Komitemiz bu konudaki hassasiyetini sürdürmeye devam edecektir.
***
KUZEY KAFKAS İNSANİ KRİZ KOMİTESİ TARAFINDAN 11 EKİM 2022 SAAT 13.00 İTİBARİYLE YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN ÖZETİ ŞU ŞEKİLDE
Türkiye’ye gelen ve çeşitli kişiler aracılığıyla Komiteye ulaşan 118 soydaşımızdan 80’ine geçici konaklama imkanı sağlandı. Kendi imkanlarıyla kalabileceklerini bildiren 38’ine de rehberlik edildi.
Yurttaşlardan 67’si İstanbul’da kaldı, 13 kişi ise Türkiye’nin farklı illerine yönlendirildi. Komitemiz temsilcileri ile diğer illere giden hemşehrilerimize rehberlik edildi.
Türkiye’ye gelen herkes kalıcı ev ve iş talebinde bulundu (İş arayanların yaş ve meslek listesi daha sonra yayınlanacaktır. )
İkamet izni, daimi çalışma ve ev desteği isteyen 15 soydaşımızın pasaport bilgisi alınarak gerekli başvurular yapıldı. Aynı talebi yapan 10 kişinin evrak işlerini tamamlaması bekleniyor. (Evrakları alınan 15 kişiden 2’si Adygea Cumhuriyeti’nden, 11’i Kabardino-Balkar Cumhuriyeti’nden, 1’i ise Rostov Oblastı ve Stavropol bölgelerinden. )
Türkiye’deki 5 cemaatimizin üyesi 5 daire ve 1 müstakil evi gelenlerin istifadesine tahsis etmiştir.
Türkiye’deki 5 topluluğumuzun üyesi tanışma ve gelenleri tespit etme heveslileriyle koordinasyonları Sayın Cihat Ulus tarafından sağlanmıştır.
Topluluğumuzdaki bazı işverenler istihdam edebilecekleri işçi sayısını bildirmiş olup, talebe uygun nitelikleri bu iş yerlerine yönlendirilecektir.
11 Ekim 2022 tarihinden itibaren Komite hesabında biriken para 153.690 TL (yaklaşık. 8300 dolar). Katkılarıyla bu çalışmaların zeminini atan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz.
Komitemiz çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmaya devam edecektir.
Saygılar,
KUZEY KAFKAS İNSANİ KRİZ KOMİTESİ
The administration of the Russian Federation declared partial mobilization on September 21, 2022 related to the developments in the ongoing Russian-Ukrainian war. A significant young population who are worried about this situation started to flee to the neighboring countries.
A similar trend occurred among our compatriots in the North Caucasus region, and the arrivals to Turkey increased rapidly along with other neighboring countries. As a result of this rapid increase in the number of people who met the compatriots in Turkey, the need of establishing a committee arose to help our compatriots.
Upon KAFFED’s open call to our society, Istanbul-based non-governmental organizations came together at the Istanbul Caucasian Cultural Association on September 29 and decided to establish the North Caucasus Crisis Committee. A secretariat was created and immediately began to work. The representatives assigned by each NGO met for the second time on October 4 and formed the organs of the committee and accelerated the work.
Committee members met for the 3rd time on October 10 and evaluated the work done so far and the general situation. At the last meeting, it was also decided to announce to the public a summary of the work done so far and to publish it at regular intervals.
We must announce clearly again that our Committee has not made any open call to the peoples of the North Caucasus regarding its work scope, neither fall into a position that may encourage our compatriots to leave their homeland.
The Committee has called to our society to collect their contributions to aid those who already arrive in Turkey. Announcements has made to the members of the North Caucasian diaspora in Turkey specifically for this reason. Our committee will continue to maintain its sensitivity on this issue.
***
THE SUMMARY OF THE WORK DONE BY THE NORTH CAUCASUS HUMANITARIAN CRISIS COMMITTEE AS OF 11 OCTOBER 2022 AT 13.00 IS AS FOLLOWS
Among 118 compatriots who arrived in Turkey and contacted to the Committee via various people, 80 of them were provided with temporary accommodation. 38 of them who declared that they could stay with their own means were also guided.
67 of the compatriots stayed in Istanbul and 13 people were directed to different provinces in Turkey. The compatriots who go to other provinces were guided with by the representatives of our Committee.
All those who arrived in Turkey requested a permanent home and work (Lists of job seekers’ ages and occupations will be published later.)
Necessary applications were made with the passport information of 15 compatriots who want a residence permit, a permanent work and home support. The 10 people who made the same request are expected to complete their paperwork. (Of the 15 people whose documents were received, 2 were from the Republic of Adygea, 11 from the Kabardino-Balkar Republic, and 1 each from Rostov Oblast and Stavropol regions.)
5 members of our community in Turkey have allocated 5 apartments and 1 detached house for the use of those who came.
5 members of our community in Turkey aspired to meet and locate the arrivals and their coordination is provided by Mr. Cihat Ulus.
Some of the employers in our community have notified the number of employees they can employ, and those whose qualifications are suitable for the demand will be directed to these workplaces.
The money accumulated in the Committee account as of October 11, 2022 is 153.690 TL (approx. 8300 USD). We would like to thank all our compatriots who have laid the groundwork for these works with their contributions.
Our committee will continue to inform about its work.
Regards,
NORTH CAUCASUS HUMANITARIAN CRISIS COMMITTEE
Share