KUZEY KAFKASYA İNSANİ KRİZ KOMİTESİ ACİL ÇAĞRISI

Komitemiz tarafından, Rusya Federasyonu’nda ilan edilen kısmi seferberlik koşullarında zorunlu sebeplerle anavatandan ayrılarak geçici olarak Türkiye’ye gelmekte olan soydaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıdaki nakdi, ayni ve insan kaynağı başlıklarında acil destek kampanyası başlatılmıştır:
1. Nakdi yardımlar için hesap numarası:
KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU ZİRAAT BANKASI EMEK/ANKARA ŞUBESİ, HESAP NO: 765-35586148-5008, İBAN: TR 0700 0100 0765 3558 6148 5008
KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU EURO HESABI ZİRAAT BANKASIEMEK/ANKARA ŞUBESİ
HESAP NO: 765-35586148-5003 IBAN: TR 4500 0100 0765 3558 6148 5003 SWIFT KODU: TCZBTR2A
Kredi kartı ile yardımlar için: https://bagis.kaffed.org
2. Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın kısa ve orta vadeli konaklama/barınma ihtiyaçlarını giderebilmek için farklı illerde boş/kullanılmayan konut ve diğer ayni yardımlarda bulunacaklar ile,
3. Soydaşlarımızın karşılanması ve transferlerinde görev alabilecek, İstanbul’da yaşayan ve gün içinde farklı zaman dilimlerinde zaman ayırabilecek, Rusça ile Kafkas dillerini bilen insan kaynağı destekleri için:
Tel: +90 506 399 04 01
Mail: krizmasasi@kaffed.org (Konu kısmına yardımın mahiyetine göre “konut desteği”, “ayni yardım” veya “insan kaynağı desteği” yazılması kategorize etmek için önem arzetmektedir.)
Saygılarımızla
Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesi
Share