Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesi Kuruldu

KAFFED’in çağrısı üzerine mevcut Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Rusya Federasyonu’nda ilan edilen kısmi seferberliğin anavatanımıza olası etkilerini değerlendirmek üzere 29 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Kafkas Kültür Derneğinde, Çerkes Dernekleri Federasyonu, Çoğulcu Demokrasi Partisi, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti, Kafkas Vakfı, Almastı Çerkes Kadın Hareketi, İstanbul Birleşik Kafkasya Derneği, Ankara Çerkes Derneği, İstanbul Kafkas Kültür Derneği, Adige Xase ve Alan Vakfı temsilcileri ile bireysel katılımcıların yer aldığı bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Toplantı sonucunda tüm katılımcıların mutabakatıyla, devam eden savaş ve kısmi seferberlik koşullarında zorunlu sebeplerle anavatandan ayrılarak geçici olarak Türkiye’ye gelecek soydaşlarımızın insani ihtiyaçlarının karşılanması ve bu doğrultuda gerekli desteğin sağlanması amacıyla Kuzey Kafkasya İnsani Kriz Komitesi kurulması kararı alınmıştır. Komitenin yapısı, çalışma ilkeleri ve çalışma alanlarına ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.
İrtibat için: +90 506 399 04 01
krizmasasi@kaffed.org
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Share