KAFFED Rusya Federasyonu Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

KAFFED Rusya Federasyonu Büyükelçiliğini Ziyaret Etti

Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Dinçer, Genel Sekreterimiz Av. Selçuk Ulutaş, Genel Başkan Yardımcılarımız Dr. Yasemin Oral, Murat Özden ve Mutlu Akkaya ile Yönetim Kurulu üyemiz Cankat Acı 12 Eylül 2022 tarihinde Rusya Federasyonu Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Vekili, Elçi – Müsteşar Sayın Alexey İvanov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Müsteşar Sayın Zaur Shinkuba, 2. Katip Sayın İrina Kasimova ve Ataşe Sayın Evgeniy Bakhrevskiy’nin de katıldığı görüşmede öncelikle Federasyonumuzun yapısı ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış ve aşağıdaki konularda görüş ve beklentilerimiz iletilmiştir:

1- Anavatanımızın sınırları içerisinde bulunduğu Rusya Federasyonu ile doğrudan ilişki ve etkili iletişim mekanizmaları geliştirme, toplumsal ve kültürel konularda ilgili birimlerle birlikte çalışma isteklerimiz paylaşılmış olup; Türkiye’de bulunmamızın tarihsel arka planı olarak soykırım ve sürgün gerçeğinin Rusya Federasyonu ile bir husumet olarak görülmemesi gerektiğine ilişkin görüşlerimiz paylaşılmıştır. Tarihsel gerçeklerden kaynaklı olarak argümanlarımız zaman zaman karşı karşıya gelse de, hiç bir zaman bundan kaynaklı bir düşmanlık, nefret veya şiddet söylemi benimsemediğimiz, bundan sonra da benimsemeyeceğimiz ve bizim dışımızda aksi istikamette yapılacak yanlış bilgilendirmelerden üzüntü duyacağımız ifade edilmiştir.

2- Kafkas-Rus savaşları sonucu yaşadığımız soykırım ve sürgün süreçlerine bağlı sorunların çözümünde Rusya Federasyonu’nu en güçlü ve önemli aktör olarak gördüğümüzü; mevcut soydaşlık yasasının uygulanabilirlik açısından ciddi zorluklar barındırdığı ve herhangi bir yabancı ülke vatandaşı değil, 158 yıl önce anavatanımızdan ayrılmaya zorlanmış bir halk olarak anavatanımıza giriş-çıkışların kolaylaştırılması ile koşulsuz vatandaşlık ve pasaport almanın hukuki altyapısının sağlanması gibi tarihten gelen haklarımızın tanınmasına ilişkin taleplerimiz iletilmiştir.

3- Anavatanımız ile yürüttüğümüz kurumsal ilişkilerin ve iletişimin tek kanallı olarak yürütülmesinin yarattığı verimsizlik ve aksaklıklar ve buna bağlı olarak kurumsal ilişkilerimizi çeşitlendirmek üzere yapılan faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

4- Başta Anavatanımızdaki üniversitelerde burslu öğrenci kontenjanları olmak üzere anadili eğitimi, materyal desteği, dans ve müzik gibi kültürel ve eğitsel alanlarda katkı ve ortak çalışma niyetimiz ifade edilmiştir.

5- Cumhuriyetlerimizin 100. yıl kutlamaları için yapılan etkinlikler kapsamında Federasyonumuz yönetim kurulu üyeleri, dernek başkanlarımız ile yönetim kurulu üyelerinin de yer alacağı bir heyetin 2 – 6 Ekim 2022 tarihlerinde Adigey Cumhuriyeti’ne gideceği bilgisi paylaşılmıştır.

6- Rusya Federasyonu – Ukrayna savaşına ilişkin olarak; savaşın ilk günü yayınladığımız bildiride belirttiğimiz gibi Nato-Batı ittifakının Rusya’yı kuşatmaya yönelik çalışmalarını ve emperyalist hedeflerinin farkında olduğumuz ve doğru bulmadığımız ancak Ukrayna halkının zarar göreceği bir savaşın açılmasına da karşı olduğumuza; gerek soydaşlarımızın ve Rus komşularının gerekse Ukraynalıların hayatlarını kaybetmesinden üzüntü duyduğumuza; sorunların diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine dair bakış açımız paylaşılmış ve bu konudaki duruşumuzu devletlerin politikalarına göre değil, barış yanlısı ve sivil bir bakış açısıyla belirlediğimiz ifade edilmiştir.

Görüşme karşılıklı iyi niyet ve yakın zamanda tekrar görüşülmesi temennileriyle sona ermiştir.

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği yetkililerine misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.

KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu

Share