Anavatan ve Diaspora ile İlişkilerimiz Hakkında

Geçtiğimiz günlerde Almanya ve ABD diasporalarımızda faaliyet gösteren STK’larımızla çeşitli görüşmeler gerçekleştirmiştik. Yapılan görüşmelerde iş birliği ve ortak hareket etme yeteneğimizin geliştirilmesine yönelik fikir birliği sağladığımızı duyurmuş, KAFFED’in uluslararası platformda etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalarımızı başlatmıştık. 

Bu çalışmalarımız kapsamında, 22-25 Temmuz 2022 tarihlerinde Kfar Kama’ya yapacağımız ziyaretle İsrail’de yaşayan Çerkes toplumuyla düzenleyecekleri festivalde buluşurken halkımızın sorunları, çözüm yolları ve diasporanın yapılandırılması başta olmak üzere önemli konuların görüşülmesi planlanmaktadır. Diaspora ile ilişkilerimize, Ürdün’de bulunan sivil toplum kuruluşumuzla yapılacak görüşmeyle devam edilmesi planlanmış olup, ziyaret tarihi henüz kesinleşmemiştir.

Anavatanla ilişkiler alanında ise; anavatanla ilişki kurmanın tek bir kurum üzerinden yürütülmesinin yetersizliğini, ilişkilerin çok boyutlu ve dinamik bir anlayışla çeşitlendirilmesi gerektiğini son genel kurulumuz öncesinde deklare ettiğimiz programımızda vurgulamıştık. Anavatanda faaliyet gösteren, demokratik ve evrensel hukuki prensipleri ilke edinen, kültürel ve ulusal varlık mücadelesine katılan tüm sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ve devlet ricali ile doğrudan temas ve ilişkileri kurmanın anavatanla ilişkilerimizin iskeletini oluşturacağını söylemiştik.

Bu minvalde gerek Abhazya geri dönüş komitesi ile kurduğumuz doğrudan ilişki gerekse vatandaşlık hakkı yasasıyla ilgili iletişime geçtiğimiz cumhuriyetlerimizin yetkili organlarından aldığımız geri dönüşlerle “kamu kurum ve kuruluşları ve devlet ricali ile doğrudan temas ve ilişkileri kurma” hedefimize yönelik attığımız adımlarımızın karşılığını almaya başladık. 

En önemli gördüğümüz konuların başında gelen anavatanla ilişki kurmada çeşitliliğin sağlanması amacıyla;

“Demokratik ve evrensel hukuki prensipleri ilke edinen, kültürel ve ulusal varlık mücadelesine katılan sivil toplum örgütleri” ile sürdürülebilir kurumsal ilişki kurma amacımız doğrultusunda ve tek bir kurum üzerinden, kişilere bağlı ilişki kurmanın sağlıksız sonuçlarını ortadan kaldırabilmek adına bir süredir anavatanımızda “halkımızın menfaatlerini gözeterek” faaliyet gösteren “sivil toplum örgütleriyle” iş birliği sağlamak yönünde Anavatanla İlişkiler Komisyonumuz tarafından yürütülen girişimlerimiz devam etmekteydi.

Başlattığımız bu girişimler sonucunda “Kabardey-Balkar Bölgesel İnsan Hakları Merkezi” ve “Kabardey Balkar Cumhuriyeti Adığe Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Konseyi” ile Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) arasında;

⁃ Anavatan ve diasporada insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak, hak ihlallerine uğrayan mağdurlara hukuki destek sağlamak, davalara müdahil olmak, 

⁃ Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nü devletler ve kamuoyu nezdinde tanıtabilmek,

⁃ Anadilin korunması ve geliştirilmesi,

⁃ Kültürel ve siyasi kimliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması,

⁃ Anavatana dönüşü teşvik edici ve kolaylaştırıcı politikaların uygulanması,

gibi halkımızın menfaatine olan konuları içine alan geniş bir işbirliği protokolü imzalamak konusunda mutabakata vardık.

Yapılan görüşme ve çalışmaların gerek anavatanda gerekse dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan diasporalarımız arasında köprü görevi göreceğine inancımız tamdır.

Yıllardır eksikliğini hissettiğimiz sağlıklı, karşılıklı diyaloğa açık, yasal zemine oturan, sivil ilişki modelinin temelleri atılmaya başlanmıştır. Demokratik ve şeffaf KAFFED, örgütlü ve güçlü toplum hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.

 

Saygılarımızla

 


nanKaffed

Share