Kafkas İşadamları Derneği (KAFİAD) KAFFED’i Ziyaret Etti

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Taymaz, Başkan Yardımcısı Özkan Özçelik ile Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Atalar ve Nihat Şahin’den oluşan KAFİAD heyeti, 26 Haziran 2022 tarihinde Federasyonumuza bir ziyaret gerçekleştirdi.

Toplantıya KAFFED adına Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Dinçer, Genel Sekreter Av. Selçuk Ulutaş, Genel Başkan Yardımcıları Dr.Yasemin Oral, Mutlu Akkaya ve Murat Özden ile Yönetim Kurulu Üyeleri Feriha Kankoç, Okan Sarıaslan, Nezihe Kayaoğlu,Özen Atçı, Tülin Özgül, Jankat Yelbaşı ve Av. Furkan Soyupak katılmıştır.

KAFİAD heyetinin kurumsal çalışmaları hakkında bilgi vermesiyle başlayan toplantıda, Türkiye’de yaşayan Çerkes toplumunun ekonomik gelişimi, anavatanla ekonomik ilişkiler, KAFFED’den beklenti ve temenniler, Rusya Federasyonundaki ticari girişimlerin durumu ve önündeki engeller ile Çerkes Dili ve Edebiyatı mezunları başta olmak üzere gençlerimizin istihdamı için yapılabilecek çalışmalar görüşülmüş; bu konularda atılabilecek adımlarla ilgili irtibat halinde kalınmasında mutabık kalınmıştır.

KAFİAD Yönetim Kuruluna nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz.


nanKaffed

Share