KAFFED Yönetim Kurulu Toplantısı

Yönetim Kurulumuz 26.06.2022 Pazar günü, Ankara’da aylık olağan toplantısını aşağıda detayları paylaşılan gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirmiştir:
1- Dr. Erdoğan Boz’un projelendirdiği ve Nart Destanlarını temel alarak çocuklar için yeniden yazılmış, her biri 500 kelime ve 32 sayfa olacak şekilde Çerkesce ve Türkçe olarak iki dilde hazırlanmış 10 hikaye kitabı, dijital olarak seslendirilmiş dinleme materyalleri, en sık kullanılan 1000 kelimeyi içeren sözlük, 100 sözcüklü kelime kartlarını kapsayan bir setin öncelikle ortaöğretimde seçmeli derslerde yardımcı materyal olarak kullanılması amacıyla hazırlanması için Koyusiyah Yayınevi ve KAFFED işbirliğiyle çalışma başlatılmasına; ayrıca, Federasyonumuza iletilen diğer dil eğitimi kitap projeleriyle ilgili yapılan değerlendirmeler görüşülerek raporların eser sahiplerine iletilmesine,
2- Av. Furkan Soyupak, hazırladığı Online Soykırım Müzesi projesiyle ilgili bir sunum yapmış; soykırım haritası, temel argümanlar, mevcut akademik çalışmalara ilişkin raporlama, soykırım bibliyografyası gibi bileşenlerden oluşan ve hem politik hem de akademik yöntemin sentezlenerek içerik oluşturulması için Av. Furkan Soyupak sorumluluğunda bir çalışma grubu oluşturulmasına;
3- Uluslararası İlişkiler Komisyonumuz tarafından yürütülen Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün uluslararası kamuoyuna tanıtılması çalışmaları kapsamında, Birleşmiş Milletler nezdinde girişimler yapılabilmesi için fizibilite çalışmalarının başlatılmasına,
4- Abhazya Geri Dönüş Komitesi ile başlatılan ilişkiler çerçevesinde başkanlar arası görüşmenin planlanmasına,
5- Adıgey Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle 03-06 Ekim 2022’de yapılacak törenlere katılmak üzere federasyonumuza gönderilen davet çerçevesinde, üye dernek başkanlarımızın da yer aldığı bir heyet oluşturularak anavatan ziyaretleri yapılmasına,
6- Anavatanla İlişkiler Komisyonu’nun olgunlaştırdığı çalışmalar sonucunda, Merkezleri Kabardey-Balkar Cumhuriyetinde bulunan Çerkes Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve İnsan Hakları Merkezi ile işbirliği protokolleri yapılmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasına,
7- Türkiye dışındaki diasporalarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle online ve yüzyüze görüşmeler için takvim oluşturulmasına ve bu bağlamda olası işbirliği ve ortak projelere ilişkin ön çalışmaların bu doğrultuda tamamlanmasına,
8- Erciyes ve Düzce Üniversitelerindeki Çerkes Dili ve Kültürü Bölümlerimizin akademik personel ve öğrenci tercihleri ve mezun istihdamlarına ilişkin sorunlara dair somut adımlar atılması amacıyla yetkili devlet kurumlarıyla görüşmeler yapılmasına; Girişim ve Kariyer Komisyonu üzerinden öğrenci ve mezun veri tabanı oluşturulmasına,
9- KAFFED Gençlik Meclisimizin birincisini çevrimiçi, ikincisi yüzyüze olarak planladığı toplantıların gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların tamamlanmasına,
10- KAFFED web sitesinin altyapısının güncellenmesi ve yeniden tasarlanması için Av. Furkan Soyupak’ın görevlendirilmesine ve Seyfi Tokuç’tan destek alarak Burak Yalçın’la beraber çalışmaların başlatılmasına,
11- 25.06.2022’de yeni tüzük taslağının redaksiyon toplantısını yapan Tüzük Komisyonu üyelerimizden Av. Nart Yüksel ile Av. Nesij Akkaya’nın da katılımlarıyla, tüzük çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgi alınmış; yönetim kurulumuzun önerdiği revizyonların yapılarak son haline getirilmesine,
Karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
KAFFED Yönetim Kurulu

nanKaffed
Share