Rusya Federasyonu Hükümeti Duma’ya Sunulan Tasarıyı Desteklemiyor

Rusya Federasyonu Hükümeti Ofisi tarafından düzenlenen 20.04.2022 tarihli yazısında, K. F. Zatulin tarafından Devlet Dumasına sunulan ve tarihsel olarak Rusya Federasyonu topraklarında yaşamış olan halkların temsilcisi olan ve onların soyundan gelen kişilerin vatandaşlık başvuruları için Rusça bilme şartı getiren 95462-8 sayılı "24 Mayıs 1999 yılı tarihli 99-FZ sayılı "Rusya Federasyonu'nun yurtdışındaki yurttaşlara yönelik devlet politikasına ilişkin Federal Yasada değişiklik yapılmasına ilişkin" Federal Yasa Tasarısı hakkında resmi görüşünü açıklamıştır.

Buna göre yasa tasarısı, yasa kapsamındaki halkların kategorilere ayrılması nedeniyle Rusya Federasyonu Anayasasının 19. Maddesinden gelen halkların eşitliği ilkesine aykırı bulunmuştur.

Anayasaya aykırılık dışında tasarının "yurttaş" tanımına giren insan grubunu önemli ölçüde daraltması, önerilen "yurttaş" kavramının içeriğini oluşturan açık olarak tanımlanmış yasal kategoriler içermemesi, "Rusya Federasyonu'nun devlet dili olan Rusça'ya hakimiyet" ile ilgili maddenin Rus Dili bilgisini doğrulama prosedürünün düzenlenmesini gerektireceği, yasa tasarısı ve ekteki materyallerin, tüzüklerin geliştirilmesini sağlamaması gibi gerekçelerle Rusya Federasyonu Hükümeti söz konusu yasa tasarısını desteklemediğini deklare etmiştir.

Gerek Rusya Federasyonu anayasasına aykırı olarak hazırlanan gerekse tarihi anavatanları Rusya Federasyonu sınırları içinde olmakla birlikte Rus olmayanların veya Rusça bilmeyenlerin vatandaşlık haklarını engelleyen bu tasarının desteklenmemesini olumlu karşıladığımızı, tasarının yasalaşmaması için girişimlerimize devam ettiğimizi ve gelişmeleri takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Saygılarımızla,

KAFFED Yönetim Kurulu


nanKaffed

Share