Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Yasasına Dair Taslak Hakkında Bilgilendirme

Rusya Federasyonu Vatandaşlığı Yasasına Dair Taslak Hakkında Bilgilendirme

Bilindiği gibi Rusya Federasyonu’ndan taleplerimizin başında Çerkeslere koşulsuz şartsız vatandaşlık verilerek anavatanımıza dönüş imkanı sağlanması gelmektedir.

Rusya Federasyonu’nda yürürlükte olan mevzuata göre vatandaşlık almak için getirilen şartlar talep ve beklentilerimizden çok uzakken, Milletvekili K. F. Zatulin tarafından, “24 Mayıs 1999 tarihli 99-FZ sayılı “Rusya Federasyonu'nun Yurtdışındaki Vatandaşlara Yönelik Devlet Politikasına İlişkin” Federal Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair” bir Yasa taslağı Rusya Federasyonu Devlet Duması’na sunulmuştu.

Mevcut kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasına eklenmek istenen “Rusya Federasyonu devlet dili olan Rusçaya hakim olan” ibaresi bu taslağı, Rusya Federasyonu’nun çok uluslu, federatif yapısına aykırı ve etnik aidiyete dayanan bir ayrımcılık normu haline getirmektedir.

Ruslar dışındaki halkları ve dillerini yok sayan, Çerkesçe’yi devlet dili olarak düzenleyen Adigey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerimizin anayasalarıyla ve Rusya Federasyonu anayasasıyla çelişen bu yasa taslağının haberi kamuoyuyla paylaşılarak, geri çekilmesi ve mevcut şartların kaldırılması çağrımızı yayınlamıştık. Bu çağrımızdaki taleplerimizi Adigey, Karaçay-Çerkes ve Kabardey-Balkar Cumhuriyetlerimizin Cumhurbaşkanlarına da yazılı olarak iletmiştik.

Yukarıdaki çağrımızın devamı ve taleplerimizin gereği olarak, Federasyonumuz tarafından Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması Başkanı V. V. Volodin, Federasyon Konseyi Başkanı V. İ. Matviyenko, Kabardey Balkar Cumhuriyeti Milletvekilleri Adalbiy Shagoşev ve Anatoliy Bifov ile Rusya Federasyonu’nun Ankara’daki Büyükelçiliğine birer mektup gönderilerek söz konusu taslağın kabul edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması ve mevcut kanunun yukarıda zikredilen fıkradaki ibarenin “Rusya Federasyonu devlet dili olan Rusçaya veya Rusya’yı oluşturan Cumhuriyetlerdeki devlet dillerinden birine hakim olan,” şeklinde değiştirilmesi talep edilmiştir.

Mektubumuzun Rusça hali aşağıdaki paylaşılmıştır.

https://kaffed.org/images/rusya_vatandaslik_mektup_rus.pdfstrong>

p>

Mektubumuzun Türkçe hali aşağıdaki paylaşılmıştır.

p>

https://kaffed.org/images/rusya_vatandaslik_mektup_tur.pdfstrong>

p>

Saygılarımızla


nanKaffed

Share