Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nın 78. Yılı

Soykırım tarihinde başka bir sayfa: Kırım Tatar Sürgünü ve Soykırımı’nın 78. Yılı

Sovyetler Birliği hükümeti, Stalin’in emriyle, 18 Mayıs 1944’de tüm Kırım Tatarlarını vatanlarından Orta Asya ve Sibirya bölgelerine sürgün etti.

Farklı kaynaklara göre 190.000 ile 430.000 arasında insanın tabi tutulduğu sürgün nedeniyle, Kırım Tatar aktivistlerinin verilerine göre nüfusun yaklaşık %46'sı yolda veya gittikleri yerlerde açlık, susuzluk ve hastalık gibi çeşitli sebeplerden hayatını kaybetti. 18 Mayıs’tan 10 Kasım'a kadarki süreç içerisinde sadece Özbekistan'da 10.105 kişi açlıktan öldü. Sürgün yolunda ve sonrasındaki süreçte devlet mekanizmaları tarafından sistematik bir etnik temizliğe maruz kalan Kırım Tatarları, 1990’lara kadar sürgün yerlerinde zorla tutuluyordu ve vatanlarına dönme hakkı verilmemişti.

Kırım’ın Rusya Federasyonu tarafından ilhak edilmesinden sonra, 21 Nisan 2014’te Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ermeni, Bulgar, Yunan, İtalyan, Kırım Tatar ve Alman Halklarının İtibarlarının İadesi Edilmesini ve Bu Süreçte Devlet Desteğinin Gösterilmesini” öngören 268 No’lu kararnameyi imzaladı.

Bugün Ukrayna, Letonya, Litvanya ve Kanada 18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü’nü soykırım olarak tanıyan ülkelerdir.

Kırım Tatarları gibi soykırım ve sürgüne uğrayan bizler de Kırım Tatarlarının acılarını paylaşıyoruz.

KAFFED Kafkas Dernekleri Federasyonu


nanKaffed

Share