KAMUOYUNA

Dünya Çerkes Birliği Başkanı Sayın Hauti Sokhroko’nun КАВКАЗ24 isimli televizyon kanalında yayınlanan röportajı tarafımızca hayretle izlenmiş ve konunun muhatapları ile kamuoyuna bir açıklama yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Her ne kadar söz konusu beyanatta kurumsal olarak bir ortaklık veya paydaşlık tavrı olduğu belirtilmemişse de kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek amacıyla iş bu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Söz konusu röportajda özetle DÇB önderliğinde bir toplantı yapılarak Rusya’nın Ukrayna’daki savaşının desteklenmesi kararı alındığı, anavatan ve BDT ülkelerindeki örgütlerin tamamının Rusya’nın politikalarını koşulsuz desteklediğini belirtmiştir. Konuşmanın devamında Türkiye ve Avrupa’da yaşayan Çerkeslerin, Rusya karşıtı tutum almaları için baskıya maruz bırakıldıkları için görüşlerini açıklayamadıklarını ancak buna rağmen diasporanın da büyük çoğunluğunun Rusya’nın savaş politikalarını desteklediğini iddia ve ifade etmiştir.

Öncelikle belirtilmelidir ki Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak Hauti Sokhroko’nun gerek anavatandaki gerekse de diasporadaki Çerkesleri bağlayıcı açıklamalarını tasvip ve kabul etmemekteyiz. Hauti Sokhroko’nun bahsettiği toplantılara kurumumuzdan bir katılım olmadığı gibi ilgili toplantılarla alakalı bir görüş alışverişi de yaşanmamıştır. Söz konusu toplantı ve açıklamalar kendi kurumlarının zaviyesinden yapılmış toplantı ve açıklamalardır. 

Türkiye’de yaşayan Çerkesler ve Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun savaşı veya savaşın bir tarafını ve politikalarını desteklediğini ifade etmek mevcut durumla uyuşmadığı gibi, savaşın ilk gününden itibaren açıkladığımız görüşlerimiz ve tutumumuzla da bağdaşmamaktadır. Hauti Sokhroko’nun dünyadaki Çerkesleri bağlayıcı şekilde ne saikle yaptığı belirli olmayan açıklamalarının da bu itibarla kurumumuz nezdinde bir karşılığı bulunmamaktadır.

KAFFED’in ya da Türkiye’deki Çerkeslerin Rusya yanlısı tavırda olduğu ancak yerel baskılar yüzünden görüş açıklamadığı iddiasının ise kabul edilebilir bir tarafı yoktur. KAFFED, politikalarını bağımsız bir STK olarak kendi organları vasıtasıyla belirler ve yürütmeye koyar.Yapılan açıklamada Türkiye Çerkeslerini ve kurumumuzu zan altında bırakacak bu tip ifadelerin bir gerçekliği olmadığı açıktır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak savaşın başında kamuoyuna deklare ettiğimiz tutumumuzu koruduğumuzu, illa bir taraf seçilecekse savaşın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan sivillerin tarafında olduğumuzu; tavır ve politikalarımızı belirlerken hiçbir kurum veya yapının etkisi ve yönlendirmesi ile belirlemediğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

 

SAVAŞA HAYIR!

 

Saygılarımızla 

Kafkas Dernekleri Federasyonu

 

div>

nanKaffed

Share