“ORSER” Edebi Eser Yarışması Sonuçlandı

Hatokşokho Gazi Adıge Dil Derneği'nin (Nalçik) Eğitimci, araştırmacı, yazar, şair Nalo Zaur adına her yıl gerçekleştirmekte olduğu 5-6-7 ve 8.sınıf öğrencilerini kapsayan "Orser" Edebi Eser Canlandırma Yarışmasında dereceye giren çocuklarımıza ve onları hazırlayan öğretmenlerimize dernek tarafından ödüller dağıtıldı.

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin her bölgesinden yoğun bir katılımla video formatında (pandemi nedeniyle ) gerçekleştirilen yarışmada her sınıf öğrencilerinden altışar çocuğumuz Hatokşokho Gazi Adıge Dil Derneği tarafından ödüllendirilmiştir.

Адыгэ щIэныгъэлI, lуэрыlуатэхутэ, тхакIуэ, усакIуэ Нало Заур и фэеплъу зэхаша "lуэрсэр" хэгъэгупсо литературэ зэпеуэм и гъэфlэж пшыхьыр Адыгэбзэ Хасэм и унэм щекІуэкІащ. Фlыщlэгуапэ тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ хуагъэфэщащ еджакlуэ 24-м, ахэр гъэхьэзырыным и гуащlэ хэзылъхьа егъэджакIуэ 19-м.

Адыгэбзэ Хасэ

p>

Yarışmanın linkine aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=kSqRl_80T9ostrong>

p>
nanKaffed

Share