Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı

2022 YILININ 2. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDIstrong>

p>

İlki 23 Ocak 2022 tarihinde online olarak yapılan Başkanlar Kurulunun ikincisi, 26 Mart 2022 Cumartesi günü yüz yüze yapılmıştır. Pandemi şartları ile iki yıldır online olarak yapılan Başkanlar Kurulu, uzun bir aranın ardından Federasyon genel merkezinin de bulunduğu Çerkes Derneği (Ankara) binasında, 16 Derneğimizi temsilen başkan ve/veya görevlendirilen yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

p>

Toplantıya katılan derneklerimiz şunlardır:

p>
 1. Adana Çerkes Kültür Derneği
 2. li>
 3. Antalya Çerkes Derneği
 4. li>
 5. Balıkesir Adiğe - Çerkes Kültür Derneği
 6. li>
 7. Çerkes Derneği (Ankara)
 8. li>
 9. Çorum Kafkas Kültür Derneği
 10. li>
 11. Göksun Çerkes Kültür Derneği
 12. li>
 13. Gönen Çerkes Kültür Derneği
 14. li>
 15. İstanbul Kafkas Kültür Derneği
 16. li>
 17. İzmir Çerkes Kültür Derneği
 18. li>
 19. Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği
 20. li>
 21. Kayseri Kafkas Derneği
 22. li>
 23. Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği
 24. li>
 25. Samsun Çerkes Derneği
 26. li>
 27. Silivri Kuzey Kafkas Kültür Derneği
 28. li>
 29. Sinop Kafkas Derneği
 30. li>
 31. Sungurlu Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği
 32. li>
ol>

Oldukça verimli geçen toplantı gündemi ve alınan kararlara ilişkin özet bilgiler şu şekildedir:

p>

1- Martin Koçesoko ziyaretistrong>

p>

Martin Koçesoko, yaşamış olduğu adli süreç boyunca özellikle diasporadan gördüğü destek için Türkiye’de ki kurumlarımızı ziyaret ederek, verilen destekler için teşekkür söyleşileri gerçekleştirmektedir. 25 Mart 2022 Cuma günü Ankara Çerkes Derneği’nde bir söyleşi programına katılan sayın Koçesoko, 26 Mart 2022 Cumartesi günü Sayın Cihat Ulus ile beraber Başkanlar Kuruluna katılmış; yargılama sürecinde diasporanın vermiş olduğu desteğin anavatandaki yansımaları hakkında derneklerimize ve federasyonumuza bilgi vermiştir. Diasporanın bir araya gelerek güçlü bir ses çıkarmasının anavatanda çok etkili olduğu görülmüştür.  

p>

2- Ukrayna-Rusya savaşının Kafkasya, diaspora ve kurumlar arasındaki etkileri-yansımaları ve yapılması gerekenlerstrong>

p>

Fiili olarak Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşen savaşa neredeyse tüm gelişmiş devletlerin farklı şekillerde angaje olduğu görülmektedir. Bu durumun yansımaları diaspora, anavatan ve kurumlarımız arasında da görülmektedir. Özellikle sosyal medyada tarafgirlik psikolojisi ile kirli bir dil ve yaftalama içeren yazılara sıkça rastlanmaktadır. Konu ile ilgili, savaşın başladığı tarih olan 25 Şubat’ta “Savaşa Hayır” başlığı ile Federasyonumuzun görüşü kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu görüş ve yapılması gerekenler hakkında derneklerimizle birlikte değerlendirmelerde bulunulmuştur.

p>

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bu savaşın kısa vadede bitmeyeceği, savaşın siyasi ve ekonomik etkilerinin özellikle anavatan boyutunun dikkatli bir şekilde izlenmesi gerektiği, Bu konu ile ilgili konusunda uzman kişilerden  (siyaset, ekonomi, insan hakları, dış ilişkiler vb) bir danışma kurulu kurulabileceği, Konunun uzmanları tarafından bilgilendirme toplantılarının yapılması ve yaşanacak olumsuzluklara karşılık hazırlıklı olunması amacıyla bir kriz/koordinasyon masasının Federasyonumuz tarafından kurulmasının iyi olacağı değerlendirilmiştir.

p>

3- 2022 yılı 21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü anma etkinlikleri ile ilgili yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme ve Derneklerimizin görüşlerinin alınmasıstrong>

p>

Pandemi nedeni ile iki yıldır yapılamayan “21 Mayıs Çerkes Soykırımı ve Sürgünü” anma etkinliğinin 2022 yılında İstanbul’da, “İstanbul Metropolü Miting ve Gösteri Alanı (Yenikapı Miting Alanı)”nda yapılması yönünde değerlendirmelerde bulunulmuştur. Yenikapı miting alanı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler, organizasyon komitesi, anma etkinliğinin çerçevesi, hedef kitlesi, Derneklerimizin bulunduğu illerden katılım boyutu görüşülmüştür.

p>

21 Mayıs etkinliğinin muhattabı olan Rusya Federasyonu’na, açıkça, mesajların verilmesine, tüm siyasi partilerin davet edilmesine, 21 Mayıs Kavramının önemli olduğu, hiçbir konuda bir araya gelemese bile en azından 21 Mayıs konusunda tüm kişi ve kurumlarımızın ortak bir noktada buluşabileceği bu yüzden Federasyonumuza üye olup olmamasına bakılmadan, tüm formel ve informel kurumların ve grupların açık bir şekilde anma etkinliğine davet edilmesine, karar verilmiştir.

p>

Ayrıca Derneklerimizin bulunduğu illerde kendi etkinliklerinin yapılmasının da önemli olduğu, belli bir alışkanlığı ve kitlesi oluşmuş olan etkinliklerin de mutlaka yapılması gerektiği değerlendirilmiştir.  

p>

4- KAFFED dışındaki diğer diaspora örgütleri ile ilişkilenme ve bu ilişkilerin çerçevesinin belirlenmesistrong>

p>

KAFFED dışındaki kurumlarla ilişkilenme konusunda şimdiye kadar yapılanlar hakkında derneklerimize bilgi verilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda diğer kurumlarla diyalog kanallarının açık tutulmasına ancak yapılacak görüşmelerde öncelikli olarak geçmişten günümüze yaşananlar, söylenenler hakkında taraflar arasında net değerlendirmelerin mutlaka yapılmasına ve bu değerlendirmelerin kamuoyu ile de paylaşılmasına, bu değerlendirmeler sonucunda asgari müştereklerde buluşulabiliyorsa bunun yapılmasına karar verilmiştir.

p>

5- Derneklerimizin Kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesi için yapılması planlanan çalışmalar ve Derneklerden KAFFED’e gönderilmesi gereken bilgilerstrong>

p>

KAFFED tarafından arşiv kayıtlarının dijital ortama taşınması, derneklerimizle iletişim kanallarının kolaylaştırılması, arşivlenmesi ve sınıflandırılmasına yönelik dijital platformlarda yapılmakta olan çalışmalar hakkında derneklerimize bilgi verilmiştir. Ayrıca Federasyonumuz tarafından Derneklerimize gönderilen anket formlarının doldurularak iletilmesinin bu altyapının kurulması için önemli olduğu belirtilmiştir.

p>

6- Tüzük çalışması ile ilgili gelinen aşama hakkında Derneklerimize bilgi verilmesistrong>

p>

Federasyonumuzun 9. çalışma dönemi içinde belli bir olgunluğa getirilen tüzük çalışması yeni kurulan Tüzük komisyonu aracılığı ile son halini alma aşamasına gelmiştir. Yapılan çalışmalar hakkında Derneklerimize bilgi verilmiş; yaz döneminde Yeni tüzük ile ilgili çalıştay toplantıları yapılacağı, Eylül-Ekim aylarında da tüzük değişikliği konulu olağanüstü genel kurul yapılmasının planlandığı belirtilmiştir.  

p>

7- Dernek üye sayılarının arttırılması için yapılması gereken çalışmalar hakkında istişare yapılması

p>

Türkiye ve diasporanın en büyük örgütü ve en fazla üyeye sahip derneklerin de üyesinin olduğu Federasyonumuzun, temsil kabiliyetinin daha da arttırılması gerektiği; resmi kurum ve siyasi parti temsilcileri ile yapılan görüşmelerde bunun önemli olduğu ve bu yüzden Derneklerimizin üye sayılarının mutlaka arttırılması gerektiği konuşulmuştur. Yapılan görüşmelere istinaden Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Dinçer, Göksun Çerkes Kültür Derneği’ne üyelik başvurusunu yaparak ilk adımı atmıştır. Ayrıca bu konuda KAFFED Yönetim Kurulunun bir proje çalışması yaparak derneklerle paylaşmasına karar verilmiştir.

8- Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için yapılacak yardımların niteliği ve bu yardımların koordinasyonunun sağlanmasıstrong>

p>

Nisan ayı başında başlayan Ramazan ayı nedeni ile çeşitli yardım kampanyaları düzenlenmektedir. Derneklerimiz kendi bölgelerinde yapılan çalışmalar ve yasal prosedürler hakkında bilgiler vermiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve bunlara ulaşılabilmesi konusunda derneklerimizin daha etkili oldukları, daha kolay harekete geçtikleri görülmüştür. Ramazan ayında yapılacak yardımların Derneklerimiz tarafından kendi bölgelerinde koordine edilmesine, Federasyonumuza gelecek başvurularda ilgili bölge derneğimize yönlendirilmesine karar verilmiştir.

p>

9- Anadilde eğitici-öğretici ile ilgili yapılması planlanan çalışmalarstrong>

p>

Özellikle ortaokullarda seçmeli ana dil sınıflarının açılmasındaki en büyük problemlerden biri olan eğitici sıkıntısı hakkında derneklerimiz bölgelerinde yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgilendirmede bulunmuşlardır. Eğitici olabilmenin prosedürleri, yasal zorunlulukları hakkında Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin Oral bilgilendirmede bulunmuştur. Düzce ve Erciyes Üniversitesi mezunlarının konu ile ilgili istihdamının önündeki engeller ve bu engeller ile ilgili olarak Federasyonumuzun Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve milletvekilleri ile yapılan görüşmeler hakkında da bilgi verilmiştir.

p>

10- Yaşayan Diller ve Lehçeler seçmeli anadili derslerine yönelik yapılan çalışmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesistrong>

p>

Ortaokullarda Şubat döneminde yapılan seçmeli ders çalışmaları hakkında Derneklerimizin çalışmaları değerlendirilmiştir. Kitap ve eğitim materyali konuları ile ilgili bilgi alabilmek adına Federasyonumuz tarafından yapılan başvurular hakkında da bilgi verilmiştir.

p>

11- Çifte vatandaşlık çalışması hakkında mevcut durum bilgilendirmesistrong>

p>

Çifte vatandaşlık başkanlarımızdan gelen talep sonucunda gündeme eklenmiştir. Güncel Rusya Federasyonu yasalarına göre anavatanından sürülen Kafkasyalılara yönelik, kolaylaştırıcı, ön koşulsuz, Rusça bilgisi ve herhangi bir meslek vb. kriter aranmadan, talep edenin alabileceği bir vatandaşlık statüsü şu anda mümkün değildir. Bu konunun her zaman için gündemimizde olduğu, bu talebin her ortamda dile getirildiği, son olarak Federasyonumuzun da katılım sağladığı, Adıgey Cumhuriyetinde 2021 yılı Haziran ayında düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Sayın Murat Kumpil’in de bulunduğu toplantıda, bu talebin ve dosyanın tekrar gündeme getirildiği ancak sonuçlanmadığı Kahramanmaraş Dernek Başkanımız Bekir Sami Yavuz tarafından belirtilmiştir. Ayrıca Rusya Federasyonu’nda 2020 yılında yapılan düzenleme ile bazı meslek konularında uzman ve eğitim almış kişilerin, Rusça konusunda basit kriterleri yerine getirme koşulu ile vatandaşlık ve oturum izinleri alma imkanı getirilmiştir.  Adıgey Cumhuriyeti’nde bu yasaya istinaden kabul edilen ve bir süre önce 2026 yılına kadar uzatıldığı açıklanan programa göre derneklerimizden alınan ve Federasyonumuzun onayladığı belgeleri alan ve diğer kriterleri de sağlayan soydaşlarımız tarafından vatandaşlık başvurusu yapılabilmektedir. Ancak Kabardey-Balkar veya Karaçay-Çerkesk Cumhuriyetlerinde bu şekilde Çerkeslere yönelik uygulanan bir program bulunmadığı bilgisi paylaşılmıştır.

12- Okul öncesi çocukların eğitimi için kreş açılmasına yönelik derneklerimiz tarafından yapılan çalışmalarstrong>

p>

Okul öncesi çocukların eğitiminde Derneklerimiz ve federasyonumuz tarafından daha önceden yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu konunun yasal mevzuat açısından durumu, özellikle büyük kentlerdeki uygulama zorluğu konuları değerlendirilmiştir.

p>

p>

p>

p>

p>
nanKaffed

Share