KAFFED Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi İbrahim Avidzba İle Görüştü

KAFFED Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Dinçer, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Yasemin Oral, Teşkilatlanma ve Eğitim Sekreteri Doğan Yağan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tülin Özgül, Pelin Fidan, Cankat Acı, Furkan Soyupak ve Yasin Durmaz 6 Mart 2022 tarihinde Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi İbrahim Avidzba ile yaklaşık iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Federasyonumuz tarafından toplantıda aşağıdaki başlıklarda görüş ve değerlendirmeler paylaşılmıştır:

Abhazya Cumhuriyeti’nin diaspora ile kurduğu tek-eksenli ilişkilerin verimsizliği/yetersizliği ve diaspora üzerindeki olumsuz etkileri,

  • Abhazya’nın Kuzey Kafkasya’daki diğer cumhuriyetlerle ilişkilerinin diasporaya etkileri,
  • Vatandaşlık politikalarında Kuzey Kafkasya halklarını kapsayacak şekilde tavır değişikliği beklentilerimiz ve önerilerimiz,
  • Çok boyutlu ve kapsayıcı diaspora politikaları yönündeki beklentilerimiz,
  • KAFFED ile Temsilcilik arasında aracısız, doğrudan ilişkilerin tesisi ve KAFFED ve Abhazya ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki beklentilerimiz,
  • Federasyonumuzun Dönüş Ofisi projesi ve Abhazya’ya yönelik sivil alanda yürütmeyi istediği diğer çalışmalar.
ul>

Yukarıdaki başlıklar doğrultusunda Sayın Avidzba;

  • Kuzey Kafkasya halklarının tarih boyunca gösterdiği birlikteliğin iç ve dış dinamikler nedeniyle zaman zaman gerilmesi, sekteye uğraması ve zayıflamasından duyduğu rahatsızlığı, bu durumun gerek Abhazya’ya gerekse diasporaya bir fayda getirmediğini ifade etmiş ve bağımsız bir devlet olarak Abhazya’nın güçlenmesinde Kuzey Kafkasya diasporasının bir bütün olarak var olmasının öneminin altını çizmiştir.
  • Son 28 yılda Türkiye’den Abhazya’ya kalıcı olarak dönüş yapan ve verilen pasaport sayısının konunun tüm tarafları açısından gerek içsel gerekse konjonktürel sebeplerle olması gereken hedeflere ulaşamadığını belirtmiş, demografya konusundaki güncel çalışmalara ilişkin bilgi vermiştir.
  • Bir toplumun haklarını savunma noktasında tek bir kurumun çalışmalarının yeterli olmasının mümkün olmadığını, çok boyutlu diaspora politikalarının önemini vurgulamıştır.
  • Türkiye’de yaşayan Abaza nüfusuna dair bir çalışma başlatılacağını ve bu konuda KAFFED’in sürece dahil olması yönündeki isteklerini paylaşmıştır.
  • Herhangi bir ayrım yapmaksızın Türkiye’deki dernekleri ziyaret etmek üzere bir planlama yaptıklarını ifade etmiştir.
ul>

Toplantının sonucunda; KAFFED ile Temsilciliğin ortak bir çalışma grubu kurarak düzenli toplantılar yoluyla proje çalışmalarını başlatması, çalışmalara ilişkin Abhazya Cumhuriyeti yetkililerine iletmek üzere raporlamalar yapılması ve ortak bir Abhazya ziyareti için planlama yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

Abhazya Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi İbrahim Avidzba’ya nazik ev sahipliği, olumlu ve samimi yaklaşımları için teşekkür ediyor, birlikte Abhazya ve toplumumuz için yararlı işler yapılacağına olan inancımızla görevinde başarılar diliyoruz.

 

                                                     


nanKaffed

Share