KAFFED Gençlik Komisyonu Toplantısı Yapıldı

KAFFED Gençlik Komisyonu, bir önceki dönemde gerçekleştirilen çalışmalara yönelik kapsamlı değerlendirme ve yeni dönem hazırlık çalışmalarının ardından 9 Şubat 2022 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya komisyon üyesi yönetim kurulu üyelerimiz ve gönüllü gençlerimiz katılım sağlamıştır.

Toplantı kapsamında:

Gençlik komisyonunun çalışma ilkeleri ve çerçevesi tartışılmış,

Gençlik Meclisinin hayata geçirilebilmesine yönelik görüş ve öneriler değerlendirilmiş,

Gençlerimizin eleştirileri, istek ve talepleri, düşünce ve önerileri konuşulmuştur. Bu bağlamda öne çıkan konular arasında; büyük şehirler ve görece küçük iller ve yerleşim yerlerinde değişim gösteren dinamikler ve dengeler, kuşaklar arası farklılar ve gençlerin toplumsal-kültürel bağları, kurumsal hafıza, ülkemizdeki genel gençlik problemlerinin kültür ve kimlik sorunları ile kesişimleri, eğitim ve çalıştay gibi etkinliklerde somut çıktı ve faydanın esas alınmasına ilişkin beklentiler, daha büyük ölçekli uluslararası gençlik çalışmaları ve projeleri yer almıştır.

Toplantıda ele alınan konuları detaylandırmak ve somutlaştırmak ve proje önerilerini tartışmak üzere en geç Mart ayının ilk haftasında olmak üzere ikinci komisyon toplantısının yapılmasına karar verilerek toplantı tamamlanmıştır.


nanKaffed

Share