Yönetim Kurulu Toplantısı

Ankara’da 13.02.2022 Pazar günü yüzyüze yapılması planlanan yönetim kurulu toplantımız bazı yönetim kurulu üyelerinin covid pozitif olmaları nedeniyle online olarak yapılmış ve aşağıdaki konular toplantıda görüşülmüştür:

1- İnsan Hakları Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar ve öneriler görüşüldü. Bu bağlamda;

- Çerkez Fındıcak Köyü’ndeki maden projesi ve görülen dava ile ilgili olarak Çerkez Fındıcak Köyü Doğa ve Çevre Koruma Derneği ile yapılan yazılı röportajın yayına hazırlanmasına,

- Hak temelli sivil toplum örgütü vizyonuna uygun olarak, Federasyonumuzun, sorunlarımızın ve taleplerimizin görünür kılınması, bizim dışımızda da tanınması ve kamuoyunda farkındalık yaratması çalışmaları kapsamında aydın, gazeteci, yazar, aktivist ve siyasilerden oluşacak bir liste hazırlanarak yönetim kuruluna sunulmasına ve bu kişilere birer mektupla birlikte Walter Ricmound’ın Çerkes Soykırımı kitabının hediye edilmesine,

- İnsan hakları alanında çalışan, ülke çapında çalışmaları bulunan sivil toplum kurumlarına ziyaretler planlanmasına karar verildi.

2- 21 Şubat Anadil Günü ile ilgili planlanan faaliyetler görüşüldü. Buna göre:

- İstanbul Kafkas Kültür Derneğimizin paydaşı olduğu TADNET projesi kapsamında organize edilen ve 20.02.2022 tarihinde Altunizade Kültür Merkezinde yapılacak olan etkinliğe katılım sağlanmasına karar verildi.

- Federasyonumuzun imzacısı olacağı Dil Hakları İzleme Belgeleme Raporlama Ağı çalışmaları kapsamında 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü için hazırlanan metne şu ana kadar 11 üye derneğimizin imzacı olduğu bilgisi paylaşıldı.

- 21 Şubat akşamı için planlanan Dil Hakları ve Anadili temalı canlı yayın, Dünya Anadili Günü’ne özel olarak hazırlanan İngilizce gazete yazısı, Birleşmiş Milletler Çokdillilik Koordinatörlüğüne yazılacak mektup ve sosyal medya çalışmalarına ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

3- 23 Şubat Çeçen Sürgünü anma programı ve yapılacak etkinlikler görüşüldü. Bu kapsamda:

- Vaynakh Gençlik Birliği ile ortak çalışma yapılması kabul edilerek birlikte bir yazı yayımlanmasına ve Çeçen tarihçi Mert Kalkan ile söyleşi yapılmasına,

- KafkasDer tarafından 23.02.2022 tarihinde Başakşehir’de organize edilen ve davetiye gönderilen programa yönetim kurulu üyemiz Nezihe Kayaoğlu’nun katılmasına karar verildi.

4- Nart Akademinin çalışma alanları ve bu alanların çeşitliliğinin artırılması konuları görüşülerek Nart Akademi’nin sadece gençlere yönelik ve belirli konu alanları ile sınırlı olmaksızın, kapsamının genişletilerek federasyonumuzun tüm eğitim faaliyetlerinin organize edildiği bir akademi olarak yapılandırılmasına karar verildi.

5- Yaklaşan 21 Mayıs ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ele alınarak 17.02.2022 günü 21 Mayıs gündemiyle online yönetim kurulu toplantısı yapılmasına karar verildi.

6- Dünya Çerkes Birliği tarafından organize edilen gençlik organizasyonu için yapılan davetin kabulüne ve DÇB’ye buna ilişkin yazılı cevabımızın gönderilmesine karar verildi.

7- Üye derneklerimizin ziyaret edilmesi kapsamında İstanbul’da bulunan derneklerimize bir ziyaret programı yapılmasına karar verildi.

8- Periyodik olarak yapılmasına karar verilen Gündeme Dair programının ikincisi için hazırlıklara başlanmasına karar verildi.

9- Seçmeli dersler konusunda ülke genelindeki tercih sayısının öğrenilmesine ve tercih sayısına göre kitap basım durumunun tespit edilmesi ile ücretli öğretmenlik başvurularında Adigece ve Abazaca derslerinin sistemdeki listede çıkmaması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına karar verildi.

10- Bir sonraki olağan toplantı için gündem önerileri konuşularak toplantıya son verildi.


nanKaffed

Share