KAFFED 10. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Sayın Dernek Başkanlarımız,

Değerli Delegelerimiz,

Derneklerimizin Kıymetli Üyeleri,

Diasporamızın Değerli Mensupları,

Değerli Dostlarımız,

 

Kuruluşundan itibaren gücünü aldığı halkımızın haklı taleplerini, ilke ve amaçları çerçevesinde her platformda savunan diasporamızın güçlü örgütü Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) 10. Olağan Genel Kurulu toplantısı, 21 Kasım 2021 Pazar günü saat: 11:00'de Ankara'da, Çerkes Derneği Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

p>

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 28 Kasım 2021 Pazar günü saat: 11:00strong>'de Tes-İş Sendikası Toplantı Salonunda aynı gündemle yapılacaktır.

p>

27 Kasım 2021 Cumartesi günü Saat 13:00 – 16:00 arasında aynı salonda yöneticilerimizin, delegelerimizin, dernek üyelerimizin ve toplumsal konulara duyarlı tüm kesimlerin katılacağı İstişare Toplantısı yapılacaktır.

 

Genel Kurulumuzun toplumumuzun ve kurumlarımızın geleceğine ışık tutacağı inancımızla ilanen duyururuz.

Saygılarımızla,

Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu

 

 

KAFFED 10. Olağan Genel Kurulu Gündemi

p>

1- Açılış ve saygı duruşu

2- Divan heyetinin teşekkülü

3- Genel Başkanın Konuşması

4- Protokol konuşmaları

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Mali Raporun, Denetleme Kurulu Raporunun okunması

6- Raporlar üzerinde görüşmeler

7- Faaliyet, Denetim ve Mali Raporun ibrası

8- 2021-2023 dönemi Tahmini Bütçenin sunulması

9- Tahmini Bütçenin oylanması  

10- Adayların programlarını anlatması/listelerini tanıtması

11- Adayların programları hakkında delegelerin konuşmaları

12- Sandık Kurulu oluşturulması

13- Seçimin yapılması

14- Seçilen Yönetim Kurulunun teşekkür konuşması

15- Dilek ve Temenniler

16- Kapanış


nanKaffed

Share