2 Yıllık Hasret Balıkesir’de Çerkes Aşısı Vurularak Son Buldu

Türkiye Diasporası’ndaki Çerkes Gençleri ile KAFFED uzun bir aradan sonra Balıkesir/Edremit’te yeniden bir araya geldi. Aslına bakılacak olursa son yıllarda KAFFED, Çerkes gençlerine daha çok kulak kesilmeye başlamıştı. Nitekim gençlerle daha sağlıklı bir iletişim kurmak, onların düşüncelerini dinlemek amacıyla önce 2019 Ağustos’unda Kapadokya’da, ardından 2020 Şubat ayında Federasyonumuzun ve Ankara Çerkes Derneğimizin ev sahipliğinde Ankara’da Gençlik Çalıştayları düzenlendi. Bu çalıştaylarda Nart Akademi, Meşe Altı toplantıları vs. çeşitli projeler sunuldu ve yürürlülüğe konuldu.

Federasyon tarafından hız kesmeden, gerçekleştirilecek III. bir çalıştayın adımları atılırken ne yazık ki tüm dünyada tesirini gösteren Covid-19 korona virüsü Mart ayından itibaren Türkiye’de de görülmeye başladı. Yeni koşullara ayak uydurmak pek kolay olmasa da zaman içerisinde pandemi artık “yeni normal” oldu ve buna göre aktiviteler, eğitim seminerleri, dil kursları vs. online olarak yapılmaya başlandı. 2021 yazından bu yanaysa özellikle, ülke genelinde aşı çalışmalarının artmasıyla birlikte sosyal yaşam yavaş yavaş tekrar kademeli olarak canlanmaya başladı.

Normalleşme sürecini fırsat bilen KAFFED ise zaman kaybetmeden ülke genelinde gerçekleştirmiş olduğu çalıştayların bir yenisi için hazırlıklara yeniden başladı. Bu seferki adres Türkiye’deki Çerkes diasporasının yoğun yaşadığı şehirlerden biri olan Balıkesir’di. Naçizane ben de kendi üniversitem olan Yeditepe Üniversitesi’nin ÜniKaf topluluğu olan YeditepeKaf’ı temsilen Federasyonumuz tarafından düzenlenen bu çalıştaya katıldım.

Çalıştayın ana konusu Covid-19 sürecinde Çerkes toplumunun ve kurumlarımızın yaşadığı sıkıntılar, ayrıca bu süreçteki tecrübeler de göz önüne alınarak gelecekte gerçekleştirilebilecek yeni fikirler ve projelerdi. Bütün bu pandemi boyunca hem derneklerimiz hem de ÜniKaf oluşumlarımızın yaşadığı sıkıntılar başta ekonomik olmak üzere hemen hemen aynıydı. Herhangi bir faaliyet gerçekleştirmek isteyen kurumlarımızın online olarak faaliyete geçtiğini arkadaşlarımızdan öğrenmiş olduk.

Covid-19 un etkileri ana gündemli ilk günün sonunda mecliste de yer alan bir siyasi partinin soydaşımız olan Balıkesir İl Başkanı çalıştayımızı ziyaret etti ve Çerkeslerin de aktif siyasette kimlikleriyle yer almaları gerektiği üzerinde durdu. Yine aynı akşam aradan geçen uzun zamanın ardından genişçe bir düğün (ceug) düzenlendi.

Çalıştayın ikinci günü ise katılımcılar dört farklı gruba bölündü ve beyin fırtınasında bulundular. Grup içerisinde konuşulanları oturumun ikinci bölümünde bir kız bir erkek olmak üzere ikişer sözcüyle katılımcılarla paylaştılar. Ben de dördüncü grubun sözcülerinden biriydim. Bizler özellikle bakanlıkların da ekonomik desteği sağlanarak bir çocuk kampı gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduk. Burdaki asıl amaç çocukların küçüklükten itibaren sosyalleşmesi ve asli kurumlarımız olan derneklere ısındırılmasıdır. Bakanlığın fonlayamadığı noktalarda ise toplumumuz içerisinden bireylerin desteğinin bu projenin ekonomi ayağını büyük ölçüde rahatlatacağını düşündük.

Bunun yanı sıra KAFFED’in önceden başlatmış olduğu benim de içerisinde bulunduğum KAFFED Girişim ve İstihdam Komisyonu’nun faaliyetlerini arttırması, gençlerin de bu çalışmaların yaygınlaştırılmasında destek olması gerektiğini vurguladık. Nihayetinde ekonomi yapılacak tüm bu faaliyetlerin en önemli kaynağı mahiyetindeydi.

Ayrıca değindiğimiz konulardan biri de anavatan Çerkesya’da eğitim konusuydu. Maalesef  Türkiye’den giden gençlerimiz Rusça veya Çerkesce bilmedikleri için bölgeye gittiklerinde büyük oranda adaptasyon problemleri yaşamakta. Bu süreci atlatamayan gençler anavatanla ilgili yanlış intibalara kapılıyor ve Türkiye’ye geri döndüklerinde çevrelerindeki kişileri de bu yanlış fikirler doğrultusunda yönlendiriyor. Bu da anavatana dönmeyi düşünen insan sayımızı bir hayli azaltıyor. Sonuç olarak Federasyonumuzun anavatandaki gençlerin takibini en azından bir süreliğine daha etkili şekilde yapması büyük önem taşıyor. Ek olarak anavatanda okuyanların hepsine olmasa dahi başarılı öğrenciler için belirli bir burs ödeneği sağlanmasına dair önerilerimizi Federasyon yetkililerine ve sevgili arkadaşlarımıza sunduk.

Son olarak toplumumuzun tanıtımı konusunda ise Çerkes ünlülerle Instagram, Twitter vs. gibi mecralarla iletişime geçerek özellikle önemli günlerimizde oluşturacağımız kamuoyu için destek talebinde bulunmayı önerdik. Ancak dışa dönük bu tanıtımları yaparken de başta kurumlarımızda olmak üzere bizi biz yapan değerlerin dejenarasyonuna yol açabilecek her türlü insan etkileşimini ve katılımını reddettiğimizi, dış kültürlerle manevi sınırların doğru çizilmesi gerektiğini belirttik.

Toparlamak gerekirse uzun bir aradan sonra tekrar bir arada olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Birbirimizin ne kadar değerli olduğunu, birlikte ne kadar güzel ve güçlü olduğumuzu neredeyse 2 yıl süren pandemi sürecinin ardından çok daha iyi anlamış olduk. III. Gençlik Çalıştayını düzenleyen başta Federasyon Genel Başkanımız Yıldız Şekerci ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ayrıca katılımlarıyla çalıştaya büyük destek olan gençlerimize teşekkür ediyorum. Bu Çalıştay, Covid-19’a karşı bizim  Çerkes aşımız oldu. Dileriz ki düzenlenen çalıştaylar ve diğer tüm çalışmalar Çerkes toplumuna bir nebze hayat olsun.

WOREPSOV ADIGEXER, WOREPSOV ADIGABZER VE YAŞASIN ÇERKES KALMA MÜCADELEMİZ !


nanShibzukho Mirac Albek Hızlıok

Share