KAMUOYUNA AÇIKLAMA

“KAFFED Değişim Hareketi” Youtube Sayfasında 27 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan “DÇB Genel Kurulu ve KAFFED’in Tutumu” adlı canlı yayının belli bir bölümüne Genel Başkanımız Yıldız Şekerci, yayında dile getirilen konulara açıklık getirmek için kendi talebi ile katılmıştır.

Yayın konuklarından Hagajey Beslan’ın kendi geleneklerimize de medeni ve insani yaklaşıma da aykırı şekilde Genel Başkanımız Yıldız Şekerci’ye yönelttiği cinsiyetçi ifadeleri toplumumuzun vicdanlı tüm bireylerinde tepki ile karşılanmıştır. Seçilmiş bir Genel Başkana yöneltilen bu tavır tüm kademeleri ile Federasyonumuza ve bir yönü ile de toplumumuza haksız ve hadsiz bir tavır ve söylem olduğundan tepkisiz kalınmaması gerekiyordu. Konuya ilişkin tepkilerini “amasız ve fakatsız” olarak samimiyetle kamuoyu ile paylaşan ve bu ifadeleri kınayan başta Federasyonumuz üyesi Derneklerin Başkan ve Yöneticileri ile toplumumuzun tüm duyarlı bireylerine teşekkür ediyoruz.

Konuyu temel insan hakları arasında yer alan kadın hakları bağlamının ve cereyan eden hadisenin ötesine ve dışına taşırarak haksız ve mesnetsiz isnatlarla toplumumuzun birliğini zedeleyecek noktalara taşımanın doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Sosyal medyada Xabzemize uygun olmayan üsluplarla, doğru-yanlış ayırt etmeden, gerekli istişari ve demokratik mekanizmalarımızı işletmeden iç çatışma alanları açmanın toplumumuzun çıkarına olmadığı konusunda halkımızda genel bir mutabakat var. STK’larımızın ve bireylerimizin bu toplumsal uyarıları ve endişeleri göz önüne alarak daima birliğimizi güçlendirecek tutumları öncelemeleri gerekmektedir.

Son zamanlarda yaşadığımız tecrübeler kadın hakları alanında hep birlikte daha fazla çalışmamız gerektiğini gösterdiği gibi aynı zamanda toplumumuzun kahir ekseriyetinin bu konuda oldukça duyarlı olduğunun da altını çizmiştir. Buradan hareketle katılımcı yöntemlerle tüm kurumlarımızda ve toplumumuzun genelinde bilinç artırıcı çalışmaları yoğunlaştırmamız ve karar mekanizmalarına kadın katılımını artırmamız, cinsiyetçi tavırlara karşı ortak bir tutum sergileyebilmemiz gelecekte benzer tutumların toplumumuzun önünü kesmesini önleyecektir.


Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu


nanKaffed

Share